AMSTERDAM – Een taalfout in de nieuwe belastingwet zou de fiscus wel eens op kosten kunnen gaan jagen. Dat stellen fiscalisten tegenover het Financieele Dagblad.

In de oude belastingwet werd melding gemaakt van een heffing over het vermogen ‘voorzover’ dat het heffingvrije vermogen van meer dan 20.000 euro oversteeg.

Daaruit valt af te leiden dat alleen mensen die meer dan 20.000 euro bezitten belastingplichtig zijn. Over dat vermogen wordt 1,2 procent belasting geheven. In de nieuwe versie wordt de belasting nu geheven over het vermogen, ‘verminderd met’ 20.000 euro.

Aftrekpost

Volgens de fiscalisten is het verschil dat nu niet meer alleen het vermogen boven de drempel van 20.000 euro onder de belastingheffing valt, maar al het vermogen. Ook als dit negatief blijkt te zijn, waardoor juist een aftrekpost ontstaat in plaats van een heffing.

Iemand met een negatief vermogen zou in het vervolg dan ook 1,2 procent van zijn schuld als belastingteruggave kunnen claimen.

Volgens de Belastingdienst is de strekking van de wet echter duidelijk en valt negatief inkomen niet onder de systematiek van box 3.