BRUSSEL - Er moeten Europese standaardmaten komen voor kleding. Daarmee kan een einde gemaakt worden aan de verwarring bij consumenten. Een commissie van het Europees Parlement heeft zich donderdag in ruime meerderheid uitgesproken voor dit idee.

VVD-Europarlementariër Toine Manders, die het voortouw had bij de behandeling van het onderwerp, verwacht dat het voltallige Europarlement er in mei ook mee akkoord gaat.

Het zal echter nog wel een jaar of twee duren voor EU-regels voor standaardmaten kunnen worden ingevoerd. De Europese Commissie moet eerst nog bestuderen of het plan haalbaar is, aldus Manders.

Italiaanse maat

Het verschil in kledingmaten leidt in de praktijk soms tot vergissingen bij het publiek. Een Italiaanse maat 32 valt bijvoorbeeld anders uit dan een Franse.

Het Europees bedrijfsleven drong eerder al aan op verplichte standaardmaten. Het wordt dan makkelijker om te produceren voor de Europese markt.

Het Europarlement wil ook dat de informatie op etiketten in kleding duidelijker wordt. Zo moet daarop vermeld staan in welk land een product is gemaakt.

PVV

De PVV is tegen EU-regels voor uniforme kledingmaten. Volgens Europarlementariër Laurence Stassen beschouwen consumenten verschillende kledingmaten helemaal niet als een probleem.

Ze verwijst naar consumentenonderzoek waaruit dit blijkt. Stassen spreekt van ''een typisch staaltje bemoeienis uit Brussel waarop de burger niet zit te wachten''.