Het Nieuwe Werken (HNW) is voor 2010 benoemd tot een van de 10 belangrijkste Management- en HR trends. Dat is niet gek omdat ondertussen veel bedrijven en organisaties zich op enige manier bezighouden met Het Nieuwe Werken.

Het aardige van Het Nieuwe Werken is dat iedereen het naar eigen inzicht kan invullen. HNW is echt maatwerk, toegespitst op de organisatie en op de specifieke kenmerken van een organisatie. Deze kunnen per branche, bedrijfstak of aard van het werk aanzienlijk verschillen.

Maar er zijn natuurlijk een aantal kenmerken van HNW die generiek zijn. Het komt er in de kern veelal op neer dat de tijd en de plaats wanneer en waar gewerkt wordt van ondergeschikt belang zijn aan de vooraf gemaakte resultaatafspraken.

Belangrijke componenten zijn hierbij de technologische, fysieke, organisatorische en mentale vernieuwing van de manier waarop (kennis)werk is ingericht.

Zijn onze oude manieren van werken niet goed meer?

De manieren waarop wij kantoorwerk en kenniswerk hebben ingericht is veelal nog gebaseerd op de manier waarop industriële processen zijn ingericht: vaste werkplek, aanwezigheidscontrole, repressie en wantrouwen. Toch is de aard van het werk, door nieuwe technologische mogelijkheden, nieuwe methodieken, nieuwe eisen en maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen halve eeuw aanzienlijk veranderd.

Er zijn in Nederland zo’n vier miljoen kenniswerkers actief. Toch is er nog nooit over nagedacht hoe je het best met je hoofd kunt werken. De organisatiestructuur waarbij je acht uur per dag met zijn allen in hetzelfde gebouw werkt en geld voor je tijd krijgt, lijkt in veel gevallen achterhaald.

Tegenwoordig is je werk nooit af als je naar huis gaat. De stortvloed aan informatie en e-mails die je over je heen krijgt, wordt steeds groter. Alleen al daarom is er een andere visie nodig op het functioneren van een kenniswerker.

Zelf bepalen hoe je het werk inricht

Ik heb mij altijd afgevraagd waarom we zo massaal in de file gaan staan om naar het werk te gaan en aan het eind van de dag weer gezellig terug. Gelukkig heb ik zelf altijd goede afspraken met mijn managers kunnen maken om flexibel te kunnen werken. De aard van het werk liet dit dan ook toe.

Een minimale aanwezigheid van drie dagen op kantoor voor vergaderingen, overleg en vooral zichtbaarheid heb ik daarbij altijd wel belangrijk gevonden. Maar juist de mogelijkheid en vrijheid om geconcentreerd te kunnen werken, en slimmer met mijn tijd om te gaan, is voor mij erg belangrijk.

Veel mensen zullen dit herkennen. Het Nieuwe Werken is dan ook niet voor iedereen heel nieuw. Het gaat er juist om dat het door de technologische mogelijkheden voor steeds meer mensen mogelijk wordt. Bij HNW is echter ook een cultuurverandering van belang.

Geef medewerkers de ruimte en het vertrouwen om hun werkzaamheden naar eigen inzichten en behoeften in te richten. Natuurlijk is het essentieel dat dit vanuit de top van de organisatie gedragen wordt met voorbeeldgedrag en vertrouwen tussen leidinggevenden.

Slimmer werken

Hoewel Het Nieuwe Werken vanuit diverse invalshoeken is te benaderen, zoals technologisch en ICT, verhogen van de arbeidsproductiviteit, nieuwe kantoor- en werkconcepten, flexibel werken, mobiliteitsvraagstukken (reistijd, files), duurzaamheid (CO2 emissie), HRM (veranderende arbeidsmarkt, nieuwe vormen van leidinggeven en arbeidsparticipatie), als maatschappelijk vraagstuk (de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van opkomende economieën zoals China, India en Brazilië) en kostenbesparing (op kantoorruimte en werkplekken), is HNW voor mij met name slimmer, efficiënter en productiever werken. Of: het moderniseren van de manieren waarop wij werken.

Wat betekent dat concreet?

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de manieren van werken die wij de laatste veertig jaar hebben gekend, zullen veranderen. Immers, in het industriële tijdperk werd ook anders gewerkt dan in het stoomtijdperk. Uiteraard zullen bepaalde werkwijzen (bijv. productie) blijven bestaan.

Echter, door de mogelijkheden die internet biedt, de nieuwe generatie werknemers die gewend is met web 2.0 en social media te werken én de eisen die aan het werk zullen worden gesteld, zijn veranderingen onontkoombaar.

Dat zal zeker gevolgen hebben voor de manier waarop veel bedrijven en organisaties zijn ingericht. Alleen al daarom is het aan te raden om na te denken hoe u invulling kunt geven aan Het Nieuwe Werken.

Arjan Hooiveld is initiatiefnemer van Werken20.nl en medeoprichter van Het Nieuwe Werken Blog. Hij is Adviseur Nieuwe Media, Contentmanager en projectleider binnen de overheid. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties over Het Nieuwe Werken. Meer informatie is te vinden op zijn website.

Meer columns van Arjan Hooiveld op Het Nieuwe Werken Blog.