DEN HAAG - Mensen met een hoog inkomen meer belasting laten betalen, levert de schatkist per saldo weinig op. Zo'n maatregel heeft vooral een symbolische waarde. Bovendien zijn de negatieve effecten op de arbeidsmarkt groot.

Dat is een van de conclusies van een commissie die heeft gekeken of het Nederlandse belastingstelsel kan worden verbeterd.

De commissie onder leiding van professor Stef van Weeghel werd vorig jaar ingesteld door het ministerie van Financiën. Op het ministerie wilden ze onder meer graag weten of de manier van belastingheffing eenvoudiger kan en of de inkomstenstroom uit belasting in de toekomst stabiel genoeg is.

Aanbevelingen

Om de nodige verbeteringen aan te brengen, zijn geen ingrijpende veranderingen nodig, concludeert de commisie woensdag. Nu al scoort het belastingstelsel ''grosso modo'' goed.

Toch worden er enkele aanbevelingen gedaan, onder meer op het terrein van woningbezit, belasting op producten (btw) en belasting op milieuvervuiling.

Eigen woning

Wat betreft woningbezit stelt de commissie voor ''geleidelijk te stoppen met de overmatige subsidie op de eigen woning''. De eigen woning moet voortaan net als ander vermogen worden belast, via de zogenoemde vermogensrendementsheffing.

Om een ''schokeffect'' op de huizenmarkt te voorkomen, moet dat wel geleidelijk gebeuren. Dat kan door een gedeelte van de waarde van de woning vrij te stellen van belastingheffing, aldus de onderzoekers. De doorstroom op de woningmarkt kan worden verbeterd door de overdrachtsbelasting geleidelijk om te zetten in een bezitsbelasting.

Btw

Om ervoor te zorgen dat er ook op langere termijn genoeg inkomsten zijn uit belasting, stelt de commissie voor om tarieven te verhogen op ''zaken die een stabiele bron van inkomsten vormen''. Daarbij moet gedacht worden aan een verhoging van de btw, of een bezitsbelasting op onroerend goed.

Inhoudelijk kon minister van Financiën Jan Kees de Jager woensdag niet ingaan op de inhoud van het rapport. Maar als partijpoliticus staat hij te popelen, zei hij. De Jager denkt dat de aanbevelingen een bijdrage zullen leveren aan een toekomstig coalitieakkoord.