BRUSSEL - De EU moet er alles aan doen om een herhaling van de Griekse schuldencrisis te voorkomen. Daartoe is niet alleen een betere begrotingsdiscipline nodig, maar ook meer economische coördinatie tussen de EU-landen.

EU-president Herman Van Rompuy heeft dat woensdag gezegd in het Europees Parlement. Hij lichtte daar de resultaten van de EU-top van twee weken geleden toe.

De regeringsleiders van de 27 lidstaten spraken af dat Griekenland in geval van nood leningen kan krijgen van de EU-landen die de euro hanteren, op voorwaarde dat het ook bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om steun aanklopt.

Toezeggingen

Het Europarlement is er niet gerust op dat de toezeggingen van de EU-leiders afdoende zijn. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann wees erop dat de situatie in Griekenland nog steeds zorgelijk is, gezien de onrust op de financiële markten.

Ook de liberale fractievoorzitter Guy Verhofstadt uitte forse twijfels over de gemaakte afspraken. Hij noemde het verkeerd dat gekozen is voor hulp van afzonderlijke lidstaten, in plaats van voor een EU-lening. ''De markten geloven niet in deze oplossing'', aldus Verhofstadt.

Begrotingstekort

Griekenland is in problemen gekomen door zijn veel te hoge begrotingstekort. Dat bedroeg vorig jaar volgens officiële cijfers 12,7 procent, ruim vier maal de toegestane EU-limiet.

Inmiddels circuleren er berichten dat het Griekse tekort in 2009 in werkelijkheid nog hoger was: rond de 14 procent. Eurostat, het statistisch bureau van de EU, komt binnenkort met nieuw cijfermateriaal.

Strategie

Van Rompuy ging in het Europarlement ook in op de economische strategie voor de komende tien jaar, waarover de EU-leiders het tijdens hun top eens werden. De EU-president onderstreepte dat daarbij ook een akkoord is gesloten over het terugdringen van de armoede.

Demissionair premier Jan Peter Balkenende ontkende na de EU-top dat daarover concrete streefcijfers zijn vastgelegd.

Zie ook: dossier Eurocrisis