DEN HAAG - Beloftes aan pensioengerechtigden moeten worden nagekomen en zij moeten duidelijker dan nu het geval is te horen krijgen wat er aan pensioen te verwachten is.

Pensioenfondsen moeten daarnaast meer ruimte krijgen om voorwaardelijke afspraken te maken met hun deelnemers, gebaseerd op bijvoorbeeld de financiële positie van het fonds of de levensverwachting.

Dat stelt het kabinet woensdag in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op aanbevelingen van de commissies onder leiding van Kees Goudswaard en Jean Frijns die de toekomst van het pensioenstelsel en de risico's hebben bekeken.

Zekerheid

Verder wil het kabinet de manier waarop de pensioenfondsen hun financiële positie berekenen, aanpassen om zo de zekerheid van de pensioenen te vergroten. Bovendien moeten fondsen in economisch slechte tijden meer tijd krijgen om zich te herstellen.

Door de recessie zijn vorig jaar veel pensioenfondsen door tegenvallende beleggingen in financiële problemen geraakt. Het kabinet wil dat ze minder afhankelijk worden van de toenemende schommelingen in koersen op de aandelenmarkt en zich meer op de lange termijn richten.