AMSTERDAM - De datacentersector in de VS, Europa en Japan schaart zich achter een initiatief voor een uniform criterium om energieverbruik in datacenters te meten.

Vertegenwoordigers van branche-organisaties op de drie continenten beloven dezelfde PUE-waarde (power unit efficiency) te gaan gebruiken om datacenters te labelen.

De PUE-waarde is het totale energieverbruik gedeeld door de hoeveelheid die de daadwerkelijke ict-systemen bereikt. 'Lekkage' door voedingen en verbruik door koeling wordt dus afgetrokken.

Gelijke berekening

Deze internationale afspraak wordt gezien als een doorbraak. Tot op heden berekent iedereen namelijk de 'groenheid' van zijn datacenter op een andere manier.

De nu universele PUE-waarde moet helpen om de efficiëntie van een datacenter te bepalen, en te kijken in hoeverre energiezuinige maatregelen in datacenters elders in de wereld effect hebben.

Groene ict

Het eerder dit jaar aangekondigde energielabel is een initiatief van het Green Grid-forum. Dat is een samenwerkingsverband van ict-leveranciers die 'groene ict' aan de man willen brengen.

Ondertekenaars van de PUE-overeenkomst zijn het Amerikaanse ministerie van Energie, het Amerikaanse milieu-agentschap EPA, het Japanse ministerie van Energie en de 'EU Code of Conduct for Data Centres'. Laatstgenoemde is een Europese branchegroep waar ook vier Nederlandse datacenters zitting in hebben.