APELDOORN - Het Kadaster heeft het verlies van 50 miljoen euro over 2008 vorig jaar weten om te buigen tot een positief resultaat van 2,1 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een tussentijdse tariefsverhoging en besparingen.

Dat maakte het Kadaster dinsdag bekend. Als gevolg van de economische crisis en de stagnatie op de vastgoedmarkt kreeg het Kadaster, dat onder meer vastgoedrechten en daarmee samenhangende zaken zoals hypotheken registreert, veel minder werk aangeboden.

Het aantal akten lag het afgelopen jaar 27 procent onder dat van 2008, het aantal hypotheekstukken lag 30 procent lager. ''Als gevolg hiervan lagen de inkomsten uit vastgoedtransacties zwaar onder druk'', aldus het Kadaster.

Over 2008 was het aantal akten met 7 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, het aantal hypotheken dat werd geregistreerd lag toen ook al ruim 13 procent lager dan in 2007.

Kosten

De organisatie wist de kosten het afgelopen jaar met 15 miljoen euro terug te brengen onder meer door honderden inhuurcontracten niet te verlengen en opleidingsbudgetten niet op te maken. ''Daarnaast heeft een breed uitgedragen kostenbewustzijn zijn vruchten afgeworpen.''

Omdat besparen op kosten alleen niet voldoende was, voerde het Kadaster ook een tussentijdse tariefsverhoging door. Waardoor bijvoorbeeld de inschrijving van een huis in prijs omhoogging van 91 euro in 2008 naar 110 euro per 1 januari 2009 en 145 euro per augustus 2009. Overigens kan dat goedkoper, als de notaris de gegevens digitaal kan aanleveren bij het Kadaster.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de organisatie ligt met 10,5 miljoen euro ''nog ver onder de afgesproken norm van 80 miljoen euro.'' Een woordvoerder van het Kadaster zegt dat de organisatie ''binnen onze wettelijke taken'' op zoek gaat naar mogelijkheden om de omzet te verhogen. ''Een tariefverhoging is dit jaar geen optie en we kunnen de vastgoedmarkt ook niet beïnvloeden.''

Het vermogen van het Kadaster zal naar verwachting ook dit jaar nog niet op het gewenste niveau uitkomen.