AMSTERDAM - Vorige week moest De Nederlandsche Bank (DNB) al erkennen een fout te hebben gemaakt in zijn jaarverslag. Woensdag zorgde een fout in het driemaandelijks statistisch bulletin over de Nederlandse financiële sector voor verwarring.

DNB wijdde in het rapport een passage aan de rentebetalingen op de steun die de overheid heeft gegeven aan ING, Aegon en SNS Reaal.

Er is afgesproken dat de concerns jaarlijks een zogeheten coupon betalen van minstens 8,5 procent, tenzij ze over het voorafgaande jaar geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. De concerns betalen sinds het ontvangen van de steun geen dividend meer.

Dividend

De centrale bank stelde echter dat als geen dividend wordt betaald, de rente alsnog wordt opgeteld bij de hoofdsom. Voor de desbetreffende Nederlandse concerns zou dat ongunstig uitpakken. Zo zou bijvoorbeeld ING de nu nog openstaande 5 miljard euro jaarlijks met minstens 425 miljoen euro rente zien toenemen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat DNB in de fout gaat. Een week geleden wees NRC Handelsblad erop dat het rendement van het eigen pensioenfonds van DNB verkeerd was vermeld in het jaarverslag. Er stond een verlies, waar sprake was van een opbrengst.

Passage

Woensdag wezen de persbureaus Reuters en ANP de centrale bank erop dat de passage over rentebetalingen in tegenspraak was met alle eerdere uitspraken daarover van onder meer het ministerie van Financiën.

De centrale bank zette vervolgens een corrigerende tekst op de website. De betreffende zinsnede moet ''als niet geschreven worden beschouwd''.