AMSTERDAM - De pensioenuitkeringen worden dit jaar licht verhoogd. De zogenoemde indexatie, de mate waarin pensioenen worden aangepast aan de gestegen lonen en prijzen, bedraagt gemiddeld 0,4 procent.

Dat blijkt uit een rondgang van De Nederlandsche Bank (DNB) onder de 25 grootste pensioenfondsen in Nederland. De resultaten daarvan zijn woensdag gepubliceerd in het statistisch bulletin van de centrale bank.

De indexatie komt hoger uit dan in 2009 (0,2 procent), maar nog altijd blijven pensioenfondsen achter bij hun ambities. Voor pensioengerechtigden zouden de pensioenen met 1,8 procent moeten stijgen, voor werknemers met pensioenaanspraken zou dat 2,3 procent zijn.

Buffers

De pensioenfondsen kunnen de pensioenen maar licht laten stijgen, omdat zij hun buffers door de financiële crisis sterk hebben zien teruglopen. Dalende aandelenkoersen leidden ertoe dat de zogenoemde dekkingsgraad daalde tot onder niveaus die DNB als minimum stelt.

Eind vorig jaar stond de dekkingsgraad van de 25 grootste fondsen op gemiddeld 109 procent. Dat betekent dat de fondsen tegenover elke euro aan huidige en toekomstige verplichtingen 1,09 euro aan bezittingen achter de hand hebben. In de zomer van 2007 werd nog een hoogtepunt van 152 procent bereikt.

Dekkingsgraad

DNB eist een dekkingsgraad van minimaal 105 procent. Tussen de 105 en 130 procent kunnen pensioenfondsen gedeeltelijk indexeren. Daarboven is volledige compensatie mogelijk. Eind 2009 hadden ruim 2,3 miljoen pensioendeelnemers nog te maken met een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105 procent.

De pensioenpremies zullen dit jaar stijgen van 16 naar 16,4 procent van het salaris. Daarmee kunnen pensioenfondsen hun buffers versterken. Werkgevers nemen het grootste deel van deze stijging voor hun rekening.

De pensioenfondsen die DNB heeft ondervraagd, vertegenwoordigen ruim driekwart van de Nederlandse pensioensector.