De weg naar economisch herstel vraagt om duidelijk leiderschap. Voor financiële bestuurders liggen er nu kansen om hun strategische slagkracht te vergroten.

Door Steven van Agt | PricewaterhouseCoopers

De eerste tekenen van economisch herstel hebben zich aangediend. Het is nu zaak om het vertrouwen van consument én medewerker te herwinnen. In dat toekomstscenario zal de chief financial officer (CFO) zich meer dan ooit als een businesspartner én leider moeten opstellen om de noodzakelijke reset in het denken mede te bewerkstelligen.

De focus van de CFO is natuurlijk als vanouds gericht op de continuïteit van de organisatie in termen van groei, winstgevendheid, cashflow, risico en rapportage. Dat blijft ook zo. Succes op deze factoren vraagt naast de cijfers echter om inzicht in een groeiend aantal niet-financiële onderwerpen en de ontwikkelingen achter de cijfers.

Waarde

De CFO moet zich behalve op de financiële resultaten ook richten op factoren en componenten (value drivers) in de organisatie waarmee waarde feitelijk wordt gecreëerd. Value drivers zijn bijvoorbeeld klanttevredenheid, merkbeleving, productkwaliteit en processen en procedures. En zeker ook de mensen, hun kennis en vaardigheden, geloofsysteem en normen en waarden. Al deze factoren bepalen uiteindelijk omzet, resultaat en financiële waarde van de organisatie.

Als de CFO duidelijk maakt hoe deze value drivers samenhangen en hoe zij bijdragen aan waardecreatie, helpt hij of zij de organisatie verder in het bereiken van doelen. Tevens helpt dit ‘het verhaal’ achter de strategie aan iedereen eenvoudig en dus geloofwaardig is uit te leggen.

Vertrouwen

De beste manier om dat te doen is te denken vanuit het perspectief van de klant en wat hij of zij nodig heeft om vertrouwen te geven. Door deze verwachtingen te vertalen naar wat de mensen in de organisaties moeten doen om feitelijk waarde te creëren voor klanten en andere stakeholders (medewerkers, regelgevers, financiers, bestuurders), maak je echt het onderscheid.

Je maakt ‘het verhaal’ achter de strategie inspirerend, waardoor je proactiviteit mobiliseert. En tegelijkertijd heb je belangrijke input voor planning en budgettering én een basis voor rapportage en sturing.

Kortom, er is werk aan de winkel. Er moet een nieuwe basis voor vertrouwen worden opgebouwd. Als je dit goed wilt doen, moet de organisatie mee in ‘het verhaal’ en soms moeilijke keuzes maken ten aanzien van de manier waarop mensen en middelen worden ingezet. Dit vergt leiderschap en in mijn ogen heeft de CFO hierin een bepalende rol.

Steven van Agt is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Advisory en gespecialiseerd in compliance en performance management.