DEN HAAG - Nederland is de goedkoopste vestigingsplaats in Europa voor buitenlandse ondernemingen. Dat hebben onderzoekers van accountant- en adviesbureau KPMG dinsdag op basis van internationaal onderzoek geconcludeerd.

De bedrijfskosten van de onderzochte landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Mexico, zijn vergeleken met die van de Verenigde Staten.

Het kostenvoordeel van Nederland ten opzichte van de VS bedraagt 3,5 procent. Vergeleken met Groot-Brittannië, het op een na goedkoopste land, is het voordeel 1,7 procent.

Japan en Duitsland blijven de duurste van de onderzochte landen, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van KPMG. Het kostennadeel van deze landen bedraagt respectievelijk 7,6 en 2,6 procent.

Concurrentiepositie

Volgens de onderzoekers is de concurrentiepositie van Nederland in Europa ''aanzienlijk verbeterd'' vergeleken met 2008. ''Twee jaar geleden had Nederland nog te maken met een kostennadeel ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit jaar laten wij alle Europese landen achter ons'', aldus Elbert Waller van KPMG.

Wat de bedrijfsactiviteit betreft is Nederland vooral aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development. ''Dit wordt vooral ingegeven door onze omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen'', zegt Waller.

KPMG heeft gekeken naar zowel de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf als de operationele kosten over een periode van tien jaar.