DEN HAAG - De overheid moet miljarden bezuinigen, maar de politici moeten niet het mes gaan zetten in onderwijs en kennisinvesteringen. Die boodschap had SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan maandag voor politiek Den Haag.

Als voorzitter van een werkgroep van het Innovatieplatform, een denktank onder aanvoering van premier Jan Peter Balkenende, presenteerde hij een rapport. Daarin staat dat de ambitie van ons land om te behoren tot de top 5 van de meest kennisintensieve landen verder uit het zicht is geraakt.

''De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen'', aldus Rinnooy Kan.

Vijfstappenplan

Hij presenteerde het rapport samen met Robbert Dijkgraaf (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), Gerard Kleisterlee, de topman van Philips, en Kees Tetteroo, voorzitter van het bestuur van ROC Eindhoven. Een vijfstappenplan moet volgens hen ons land terugbrengen in de top 5 van de wereld.

Uit het rapport blijkt dat de totale investeringen in Nederland in onderwijs, kennis en innovatie achterblijven bij de best presterende landen in de wereld.

Hier halen te weinig jongeren een startkwalificatie en ook is het slecht gesteld met de kwaliteit en de beschikbaarheid van het onderwijspersoneel. Bovendien innoveren Nederlandse bedrijven niet voldoende en komen er te weinig innovatieve bedrijven bij.