DEN HAAG - Gemeenten en waterschappen gaan meer samenwerken. Dat bespaart vanaf 2020 elk jaar 380 miljoen euro. Daarmee kunnen de lasten voor de burger omlaag, laten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) maandag weten.

Zij werken de details de komende maanden uit. Behalve dat de samenwerking intensiever kan, is het ook mogelijk investeringen op elkaar af te stemmen.

Besparingen liggen vooral op het terrein van de riolering (140 miljoen) en de afvalwaterzuivering (100 miljoen). Door taken samen uit te voeren kan het nog eens 140 miljoen goedkoper.

Burgers betalen belasting aan zowel waterschappen als gemeenten voor beheer en onderhoud van het riool en de afvalwaterzuivering. Door de besparingen kunnen op termijn de rioolheffing en de waterschapsbelasting omlaag.