DEN HAAG - Protestanten en katholieken sparen meer dan de rest van de bevolking. Katholieken wonen vaak in duurdere huizen ten opzichte van mensen die niet katholiek zijn en protestanten hebben vaak een groter vermogen dan ongelovigen.

Dat blijkt uit onderzoek naar religie en inkomen, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers gaan over de periode 1997-2008 en zijn maandag gepresenteerd.

Gelovigen die het vaakst naar de kerk gaan, bezitten meer vermogen dan gelovigen die minder frequent de kerk bezoeken, zo blijkt uit het onderzoek. Met vermogen wordt het saldo van bezittingen en schulden bedoeld.

Christenen

Religieuzen, met name christenen, zijn geneigd meer te sparen voor hun kinderen. Protestanten en katholieken beslissen anders over hun financiën dan niet-christenen: ze mijden relatief meer risico's en kijken verder vooruit.

Katholieken zijn in vergelijking met protestanten meer risicomijdend. Protestanten zijn zich op hun beurt meer bewust van hun financiële verantwoordelijkheid.

Vermogen

Protestanten die het meest trouw zijn aan hun kerk, bezitten het meeste vermogen, blijkt verder uit het onderzoek. Een verklaring voor dat hogere inkomen zit hem in de sobere leefstijl: een protestant leeft minder uitbundig dan andere gelovigen of niet-gelovigen, zeggen de CBS-wetenschappers.

Protestanten staan altijd al bekend om hun calvinistische levensstijl van hard werken en weinig uitgeven. De Duitse socioloog Max Weber beweerde aan het begin van de vorige eeuw dat de protestantse opvattingen over werken en sparen zelfs tot een snellere en sterkere ontwikkeling hebben geleid.

Ontwikkeling

Huidige wetenschappers noemen als reden dat protestanten eerder en meer geletterd waren door het lezen van de Bijbel. Ook ligt er een verklaring voor de economische ontwikkeling in protestantse gebieden in de sociale ethiek van de geloofsgroep. Betrouwbaarheid en onderling vertrouwen maken transacties minder risicovol waardoor de markt beter functioneert.

Waarom katholieken duurdere huizen kopen, is onduidelijk.