AMSTERDAM - UPC verliest een kort geding tegen KPN én een beroepszaak tegen Tele2. De kabelaar verstopt het gegeven dat zijn digitale diensten altijd in combinatie zijn met een kabelpakket van 17 euro per maand.

UPC verliest vrijwel gelijktijdig twee aparte rechtszaken over misleidende reclame-uitingen van het bedrijf, die twee rivalen KPN en Tele2 hadden aangespannen.

De zaak tussen KPN en UPC was een kort geding, maar zeker niet de eerste over dit onderwerp. Dit keer was de zaak aangespannen door UPC tegen KPN. Maar KPN kwam met een tegeneis in de zaak. Die tegeneis is uiteindelijk toegewezen en de eis van UPC niet. Eind vorige week wees voorzieningenrechter vonnis, in het nadeel van UPC.

Bezwaar

KPN maakte bezwaar tegen commercials van UPC met vergelijkende reclame voor digitale televisie, bekend vanwege het begin met “Dit is Dennis, Dennis heeft Digitenne.”, met als doel duidelijk te maken dat Digitenne een inferieur product is ten opzichte van het digitale aanbod van KPN.

Dat laatste is toegestaan, maar UPC misleidde kijkers met de belofte in beeld en geluid aan het eind dat “Al vanaf 4 euro extra per maand” digitale televisie beschikbaar is. Dat is onjuist. Digitale televisie is immers louter beschikbaar met het Standaardpakket Radio/TV. Dat kost 16,80 euro, dus met digitale tv samen 20,80 euro.

“De kleine lettertjes onderaan in beeld die hier melding van maken zijn nagenoeg onleesbaar en bijzonder kort in beeld. Dit neemt de misleiding dan ook niet weg. Ook het woord ‘extra’ neemt de misleiding niet weg, omdat niet duidelijk wordt hoe hoog het bedrag is waar dit ‘extra’ bovenop komt.

Verder geldt dat de commercials zich met name richten op de Digitenne-klanten van KPN, een groep klanten die het bedrag van 16,80 euro nog niet betalen en niet geacht worden hiervan op de hoogte te zijn”, aldus de rechter in haar vonnis.

Tweede keer

Ze verbiedt dus de commercials. En dat was al de tweede keer volgens de voorzieningenrechter, want UPC heeft dat eerder ook opgelegd gekregen, maar volhardt in de misleiding van tv-kijkers.

UPC moet met dit vonnis 25.000 euro per dag of 5.000 euro per keer betalen als ze doorgaat met de misleidende reclame.

Tenslotte maakte UPC aan KPN het verwijt van misleiding met het aanbod van Digitenne. Dat verwijt was terecht volgens de voorzieningenrechter. Immers, KPN bood Digitenne aan voor 9,95 euro per maand , met in hele kleine letters ‘Exl. kosten KPN internet’, en dan nog zonder die kosten nader te noemen. Een Digitenne-abonnement zonder internetabonnement kost immers 10 euro meer.

Aangepast

Toch werd KPN niet veroordeeld hiervoor omdat ze uitingen had aangepast na de eerste sommatie van UPC, uitdrukkelijk toezegde haar leven te beteren en ook bewijsstukken inbracht die de rechter overtuigde dat dit inderdaad het geval was.

Ook kon KPN sommatiebrieven overleggen waaruit bleek dat wederverkopers was gevraagd om de misleiding te staken.

De eisen van UPC betroffen een verbod aan KPN om dwangsommen verbeurd te verklaren en daar uitvoering aan te geven. KPN deed dat na een vonnis van 24 december 2009 waarin UPC ook al was veroordeeld wegens flagrante misleiding met het aanbod van combinatiepakketten.

KPN poogde te bewijzen dat de online misleiding van UPC ook na 24 december gewoon doorging. Ook bezoekers aan de UPC-website zouden de kosten van het Standaardpakket onvoldoende in beeld krijgen.

Geen reclame

Het eerste verweer van UPC daarop was dat de bestelpagina’s van een website geen reclame-uiting zijn, dus ook geen sprake kan zijn van misleidende reclame.

Daar trapte de voorzieningenrechter in: “De website kan als één reclame-uiting worden aangemerkt…Alle pagina’s van een website richten zich direct tot de consument en er is geen reden om onderscheid te maken tussen pagina’s die algemene informatie over de producten bevatten en de bestelpagina’s die evengoed informatie bevatten over die producten.”

KPN bracht tien screenprints in om aan te tonen dat UPC de bezoeker van de website misleidt. Echter, slechts op twee prints was de datum ook afgedrukt en op de overige acht niet. Ook maakte KPN onvoldoende duidelijk hoe lang het aanbod online te zien was geweest. UPC had dat intussen, vóór de zitting van 9 maart, allemaal aangepast.

Screenprints

Met twee screenprints kon KPN wel aantonen dat UPC in overtreding was ten opzichte van het vonnis van 24 december. Daar zijn dus dwangsommen verbeurd. Daar KPN nog geen bedragen had vastgesteld wilde mevrouw Poelmann KPN geen verbod opleggen om door te gaan met het verbeurd verklaren van dwangsommen.

Op 24 december was het verbod ook opgelegd, met een dwangsom van 500.000 euro. KPN eiste een verdubbeling van die dwangsom, maar dat is niet toegewezen. Het kon niet worden vastgesteld welk deel van het bedrag van 500.000 euro door de nieuwe overtredingen al verbeurd was verklaard.

KPN slaagde er nu volgens de voorzieningenrechter onvoldoende in duidelijk te maken waar UPC nu precies volhardde in de misleiding van een vonnis van 24 december gericht tegen misleidende reclame.

Kosten

Ook vorige week vonniste het Hof Amsterdam in het hoger beroep van Tele2 tegen UPC, een vergelijkbare zaak. Tele2 was deze zaak in 2008 gestart omdat UPC de kosten van het kabelpakket, die je als klant van UPC altijd moet betalen, in vrijwel alle reclames wegstopte in een disclaimer, waardoor producten van UPC veel goedkoper leken dan ze in de praktijk zijn.

Na eerder verlies wint Tele2 nu het hoger beroep. Het Hof oordeelt dat de reclame-uitingen van UPC inderdaad misleidend zijn voor de consument.

Voortaan dient UPC in alle aanbiedingen van zijn producten de kosten van het kabelpakket op te nemen in de prijs van de aanbieding, of op header niveau te vermelden zodat meteen duidelijk is hoeveel de consument in totaal moet betalen voor het product van UPC.

UPC kon niet direct reageren op de vonnissen.