Op het eerste gezicht lijkt Het Nieuwe Werken alleen maar voordelen te hebben voor de werknemer. Minder files, geen overvolle treinen en een grotere flexibiliteit. Nader onderzoek laat echter zien dat er ook nadelen kleven aan de nieuwe manier van werken.

De pluspunten voor de werknemer liggen voor de hand. Minder in de file, geen bomvolle treinen tijdens de spits, minder reistijd en geen baas die constant over je schouder meekijkt. Ook blijkt buiten kantoor werken nogal eens goed te zijn voor de concentratie en productiviteit.

Voor mensen met een gezin en voor mantelzorgers telt de mogelijkheid flexibel met werktijden om te springen zwaar. Dit komt goed van pas bij het combineren van werk en zorgtaken. De nieuwe werker kan bijvoorbeeld om 15.00 uur de kinderen van school halen en ’s avonds of in het weekend nog even aan de slag gaan.

Balans

Dat is meteen ook het nadeel van Het Nieuwe Werken; werk en privéleven lopen behoorlijk in elkaar over. Werknemers moeten de balans scherp in het oog houden en ervoor waken dat deze te sterk doorslaat ten gunste van de werkzaamheden.

Uit onderzoek van het TelewerkForum komt bovendien naar voren dat mensen die regelmatig thuiswerken het gemis aan interactie met collega’s als een hindernis zien.

Daarnaast hebben werknemers het gevoel verantwoordelijkheden op kantoor te hebben, zijn ze bang voor een gebrek aan samenwerking en vrezen ze minder zichtbaar te zijn als ze hun werkzaamheden vaak op afstand uitvoeren. Ook laat de inrichting van de werkplek thuis soms te wensen over.