BRUSSEL - Ondanks de opkomst van de euro, internet en de open grenzen in Europa kopen consumenten slechts mondjesmaat meer artikelen over de grens. Van de Europeanen kocht 29 procent vorig jaar iets in een ander EU-land, tegen 26 procent in 2006.

Voor online-aankopen was dat een toename van 6 naar 8 procent.

EU-commissaris John Dalli (Consumentenbeleid) heeft dat maandag gemeld na halfjaarlijks onderzoek. De Maltezer commissaris waarschuwt consumenten dat ze zo veel voordeel laten liggen.

Online

Minstens de helft van de onlineproducten is meer dan 10 procent goedkoper te vinden in een ander EU-land.

De Europese Commissie is bezig om allerlei mogelijke barrières voor buitenlandse aankopen te bestrijden, zoals discriminatie op basis van woonplaats. De aankopen over de grens zijn voor Brussel een graadmeter hoe de interne markt van de Europese Unie functioneert.

Die is met ruim 500 miljoen consumenten het grootste economische blok ter wereld.

Nederlanders

Nederlanders behoren tot de Europese top drie als het gaat om aankopen via internet: 59 procent kocht iets online. Maar als het gaat om aankopen bij buitenlandse sites zijn we plots zeer huiverig: slechts 12 procent schafte iets aan op een buitenlandse site, waarmee Nederland in de Europese middenmoot hangt.

Het halfjaarlijkse onderzoek Consumenten Scorebord toont verder dat klanten in 2009 bezorgder zijn geworden over verkopers. Ze hebben minder vertrouwen in advertenties en het afhandelen van klachten. In zeventien van de 27 EU-landen is het vertrouwen gedaald, waaronder Nederland.

Betaalbaar

De onderzoekers bekeken tevens hoe betaalbaar het leven is in de verschillende landen. Daaruit blijken grote verschillen tussen de EU-landen. Ondanks de hogere prijzen is het leven het best te betalen voor inwoners van Luxemburg, Groot-Brittannië, Cyprus en Nederland.

Door de lage inkomens is het leven relatief het duurst voor Bulgaren en Roemenen.