Het Nieuwe Werken kan in principe overal plaatsvinden, zolang er maar een computer en een internetverbinding aanwezig zijn. Wie echter regelmatig vanuit huis werkt, moet rekening houden met de arbowet.

Op kantoor wordt het allemaal automatisch voor je geregeld. De baas zorgt, als het goed is, voor een bureaustoel, een goed klimaat en een in hoogte verstelbaar bureaublad. Ook de thuiswerker valt echter onder de Arbeidsomstandighedenwet.

De werkgever heeft dan ook de plicht ervoor te zorgen dat de werknemer op afstand onder dezelfde omstandigheden kan werken als de werknemer die op de werkplek zelf aanwezig is.

Beeldschermwerk

Dat betekent dat ook thuis de voorschriften voor fysieke belasting, beeldschermwerk en kunstverlichting gelden. De arboregels voor beeldschermwerk treden in werking als de thuiswerker normaal gesproken meer dan twee uur per dag achter de computer doorbrengt.

Dat betekent in ieder geval dat de beeldschermwerker zich na maximaal twee uur van het scherm los moet weken voor een pauze of een ander soort klus.

Daglicht

Beeldschermen kunnen het beste loodrecht op de richting van binnenkomend daglicht staan en op ongeveer een halve meter afstand van de werknemer.

Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig zijn en dient de werkplek ergonomisch te zijn ingericht. Dat betekent dat de stoel, werktafel en apparatuur zo moeten zijn vormgegeven dat de veiligheid en gezondheid van degene die er gebruik van maakt gewaarborgd wordt. Als de thuiswerker die voorzieningen zelf al heeft, hoeft de werkgever daar niet alsnog voor te zorgen.

Thuiswerker en werkgever doen er goed aan van tevoren op papier vast te leggen wie er opdraait voor kosten van vervanging of reparatie als er iets stuk gaat.