DEN HAAG - De gemeentelijke belastingen stijgen dit jaar in grote gemeenten minder hard dan in kleine. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners verwachten dit jaar 0,9 procent meer belasting op te halen dan vorig jaar.

Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners gaan uit van een stijging van 4,5 procent.

Het verschil zit vooral in de onroerendezaakbelasting (ozb), zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Ozb

De vier grootste gemeenten samen begroten dit jaar een lichte daling van de ozb met 0,4 procent. Utrecht en Den Haag begroten een opbrengstdaling. In Rotterdam stijgt de opbrengst met 0,1 procent en in Amsterdam is een stijging van 1 procent voorzien

Gemiddeld gezien betalen Nederlanders 1,3% meer aan de ozb, rioolheffing en reinigingsheffing, zo blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2010 die is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

Aan het onderzoek deden alle 431 Nederlandse gemeenten mee. "Sinds we deze gegevens meten, is deze stijging nog nooit zo laag geweest. Ik had verwacht dat gemeenten vooruit zouden lopen op de komende bezuinigingen, maar niet dus", aldus Coelo-directeur Maarten Allers tegenover het Financieel Dagblad.

Reserves

Het beleid van de vier grote steden om de ozb in 2010 niet of nauwelijks te verhogen, heeft gevolgen voor de financiering van de uitgaven, aldus het CBS. Om de stijgende lasten te financieren, verwachten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer gelden te moeten onttrekken aan de reserves.