BRUSSEL - Het Europees beleid voor biobrandstoffen werkt niet. De teelt van biobrandstoffen vergroot de uitstoot van broeikasgassen alleen maar.

Die waarschuwing staat in het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen, dat de Stichting Natuur en Milieu zaterdag heeft gepubliceerd.

Volgens de milieuorganisatie zorgt het Europese beleid voor biobrandstoffen voor een enorme behoefte aan extra landbouwgrond. Omdat wereldwijd alle landbouwgrond nodig is voor de sterk stijgende vraag naar voedsel, leidt dat tot het in gebruik nemen van natuurgebieden.

Broeikasgas

Hierdoor komen grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, die het gunstige effect van biobrandstoffen geheel teniet doen. Zo zijn er 260 voetbalvelden nodig voor de biobrandstoffen die een Boeing 747 gebruikt op een retourvlucht Amsterdam-New York, aldus het rapport.

Natuur en Milieu vindt dat de overheid moet stoppen met het stimuleren van biobrandstoffen waarvoor landbouwgrond nodig is. Met reststromen uit industrie, landbouw en bosbeheer kunnen wel duurzame biobrandstoffen worden gemaakt, stelt de organisatie.