DEN HAAG - De Nederlandse doelstelling voor duurzame energie voor dit jaar is binnen bereik. Nederland doet het daarmee goed in vergelijking tot andere EU-landen. Dat maakte de Algemene Rekenkamer donderdag bekend.

Binnen de EU bestaat het streven om in 2010 21 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam te produceren. Om dat te bereiken, zijn per lidstaat streefcijfers opgesteld. Voor Nederland is dat 9 procent in 2010.

Subsidie

Of Nederland het goed doet als gevolg van in het leven geroepen subsidieregelingen blijft volgens de Rekenkamer een vraag die pas later kan worden beantwoord.

Het gaat dan om regelingen waaronder energieproducenten een vergoeding krijgen van de overheid wanneer ze elektriciteit duurzaam opwekken, zoals de zogenoemde MEP- of SDE-regeling.

Gas

De SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) is de opvolger van de MEP-regeling. De SDE is ruimer, wat betekent dat bijvoorbeeld niet alleen voor duurzame elektriciteit maar ook voor duurzaam gas subsidie wordt gegeven.

De SDE-regeling moet bijdragen aan een nieuwe doelstelling van Nederland, namelijk dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt.

De subsidies worden betaald van de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet is echter van plan om deze kosten op enig moment bij burgers en bedrijven in rekening te gaan brengen via de elektriciteits- en gasrekening.

Omdat zo'n besluit gevolgen heeft voor de koopkracht van mensen, ligt dat politiek gevoelig.