AMSTERDAM - De Nederlandse pensioensector is nog lang niet op orde en er valt aan verdere aanpassingen niet te ontkomen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in het jaarverslag over 2009.

Onder invloed van de aantrekkende beurs, gestegen kapitaalmarktrente en herstelplannen steeg de gemiddelde dekkingsgraad naar 109 procent, vanuit een onderdekking in het eerste kwartaal. "Niettemin zijn de verschillen tussen pensioenfondsen groot en is de sector nog lang niet op orde", aldus DNB.

Hoewel de pensioenpremies na de dotcom-crisis meer kostendekkend zijn geworden en de omslag naar middelloonregelingen bij veel fondsen is gemaakt, is het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar voor schokken gebleven en valt aan verdere aanpassingen niet te ontkomen, stelt de centrale bank.

Beleggingsstrategieën

Uit onderzoek van DNB kwamen al eerder zorgen naar voren over de beleggingsstrategieën van pensioenfondsen, die vaak gebaseerd zijn op te optimistische veronderstellingen. Daarnaast bleek er te weinig besef van de onderliggende risico's en schoot de aansturing van risicobeheer tekort.

Verhoging van de premies is lastig vanwege de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven en wordt een steeds botter instrument naarmate het deelnemersbestand van de fondsen verder vergrijst, zegt DNB over de mogelijke remedie. "Verlaging van het ambitieniveau is dan onvermijdelijk."

Reparatie

Voor de deelnemers is het belangrijk te weten waar ze aan toe zijn, zodat eventueel tijdig reparatie kan plaatsvinden. "Een transparant pensioencontract is altijd beter dan de illusie van een waardevast pensioen, die in rook opgaat als het te laat is", schrijft de monetaire instelling.

Ten slotte kan een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd volgens DNB een belangrijke bijdrage leveren aan de houdbaarheid van het stelsel.