Coachen en persoonlijk begeleiden. Ik kom regelmatig ondernemers tegen die even de focus kwijt zijn, willen sparren over ideeën en uitdagingen, wat hulp kunnen gebruiken met de dagelijkse besturing of ondernemers die de balans tussen werk en privé kwijt zijn geraakt.

De vraag is heeft de ondernemer een coach nodig of een kundige sparringpartner. Ach, what’s in a name?!

De ondernemers die mijn hulp inroepen willen sparren, soms spiegelen of bepaalde problematiek bewust aan een buitenstaander voorleggen. Ik ben immers geen bedreiging, ben zonodig wel confronterend, leg een arm om een schouder of geef een peptalk.

Ieder gesprek heeft over en weer als uitgangspunt respect, eerlijkheid, oprechtheid en openheid. Deze spelregels worden vooraf vastgesteld en vormen de basis voor de verdere gesprekken.

Fundament

De praktijk wijst uit dat hulp op bijvoorbeeld salesvlak ook kan leiden tot het gegeven dat de onderneming geen goed fundament heeft. Een consequentie hiervan is dat de achterblijvende sales “slechts” een gevolg is van de ontbrekende basis. Dit vergt wel enige gesprekken met de ondernemer, want het is immers zijn/haar “ding” dat nu bekritiseerd wordt.

Na deze verhelderende gesprekken vindt ook het vervolgtraject plaats, is uiteraard afhankelijk van de eerder gemaakte afspraken. In dit geval de ondernemer ondersteunt met het op rit krijgen van zijn onderneming. Gelukkig is er uiteindelijk ook nog een nieuwe salesman gezocht en gevonden.

Sparren

De ondernemer wilde graag dat ik de vinger nog even aan de pols hield en zo nu en dan een gesprek en een kijkje in zijn onderneming heeft geresulteerd in een regelmatig “belletje” om even te sparren. De onderneming draait inmiddels weer goed en los van het feit dat het een normaal betaalde opdracht is, geeft het ook een stuk voldoening de onderneming optimaal te zien draaien.

Was het “coachen” nut of noodzaak? Als ik het analyseer kan ik stellen dat het nuttig was om de ondernemer scherp te zetten en zijn onderneming weer op rit te krijgen. Het was noodzaak omdat ik bij geen actie ook geen garantie af zou willen geven of de man in kwestie in 2011 zijn 10 jarig bestaan zou kunnen vieren.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Wij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwoorden. www.januskizuna.com