Als kersverse vader heb ik zeeën van tijd (ik besteed immers geen tijd meer aan slapen). Hoe verhoudt gezinsuitbreiding zich met de ontwikkeling van een bedrijf?

Door Loren Kruseman | ASI Consulting

Als je kijkt naar groeifasemodellen uit de organisatietheorie valt op dat deze vaak opgehangen zijn aan de levensloop van de mens, te beginnen met de geboorte. In de verschillende fases daarna - en met name tijdens de crises waardoor die fases gescheiden worden (zie o.a. Greiner) - kun je als organisatieadviseur meerdere rollen van betekenis spelen.

En als we die metafoor tussen menselijke- en organisatieontwikkeling eens verder terug redeneren tot vóór de geboorte?

Visie

Je zou zeggen dat het allemaal begint bij de conceptie. Maar een vruchtbare conceptie wordt nog vooraf gegaan door een ambitie om iets nieuws op de wereld te zetten. Zeker in organisaties geldt dat deze ambitie moet passen in een gezamenlijke visie op de toekomst, van waaruit het nieuwe initiatief levensvatbaar is.

Als "we dan in verwachting zijn" vinden er twee dingen plaats; het ontwerp van het nieuwe en de mentale beweging van degenen die het op de wereld mogen zetten.

Wonder

Het ontwerp achter nieuw mensenleven is het grootste wonder op aarde en nergens mee te vergelijken. Maar zoals het door de moderne wetenschap wordt uitgelegd volgens de principes van het DNA, bevestigt het wel mijn architectuurdenken waarin we we bij het ontwerpen van organisaties de (ontwerp)principes in acht moeten nemen die in lijn zijn met de visie en de omgeving.

Tijdens de verwachting hebben we thuis een stevige mentale beweging gemaakt, waarin we ons goed gingen realiseren (en steeds meer verheugen op) wat de gezinsuitbreiding zou betekenen.

Vernieuwing

Deze mentale beweging probeer ik in organisaties ook teweeg te brengen bij de betrokkenen in een vernieuwingstraject. Het zorgt ervoor dat het nieuwe omarmd kan worden als het eenmaal daar is, in plaats van dat betrokkenen zich er niet in herkennen en er dus niet goed mee kunnen werken.

Mobiliseren

Bij de geboorte van het kindje besefte ik dat je als vader niet de eigenlijke prestatie levert, maar daar wel een rol van betekenis bij kunt hebben.

En zo is dat des te meer voor de rol van de adviseur in de context van een organisatie. Bij het op de wereld zetten van iets nieuws levert de organisatie zelf de intense krachtinspanning die nodig is voor de laatste loodjes en de deadline.

Tact

Als organisatieadviseur kun je stimuleren door de gedachten erbij te houden, te faciliteren met verrassende werkvormen en degene die het zware werk doet uit te dagen om niet op te geven. Dat vergt inlevingsvermogen, tact, doorzettingskracht en het vermogen om een ander te laten schitteren. In de context van de organisaties is dat het mobiliseren van mensen om te presteren.

Op het resultaat kun je dan mede-trots zijn, net zoals ik dat ben op mijn roze wolk thuis.

Loren Kruseman is consultant bij ASI Consulting