Niet alleen duurzaamheid, maar ook infrastructuur is hot. In eigen land hoeven we alleen maar te kijken naar de gaten die afgelopen winter weer in de (snel)wegen zijn ontstaan. In groter verband moet er natuurlijk veel meer in dergelijke zaken worden geïnvesteerd.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Opkomende markten maken een steeds belangrijker deel uit van de wereldeconomie. In deze landen samen woont ruim 82 procent van de wereldbevolking, terwijl ze nu al goed zijn voor ongeveer 40 procent van de wereldeconomie.

Dit percentage zal de komende jaren alleen maar oplopen. Recent hebben we kunnen lezen dat bedrijven uit opkomende markten in de tweede helft van vorig jaar meer overnames in de westerse markt hebben verricht en dat dit aantal naar verwachting verder zal toenemen. Eerder heb ik al eens aangegeven dat de wereldbevolking dagelijks met zo’n 200.000 mensen groeit en dat dit inhoudt dat de bestaande infrastructuur steeds verder zal worden belast.

India

Met name India en China zijn allang geen opkomende markten meer, maar gedragen zich als ontwikkelingslanden die zich ook daadwerkelijk ontwikkelen. Op korte termijn zal dit laatste land nog het voortouw nemen, maar India is aan een inhaalslag bezig. Vanaf 1991 groeit de Indiase economie gemiddeld met 8 tot 10 procent. In zowel India als China moet er de komende jaren veel verbeterd worden qua infrastructuur.

Net als in Westerse landen trekken meer en meer mensen naar de grote steden, wat leidt tot bijvoorbeeld extra verkeersdrukte. Daardoor zullen er meer wegen, bruggen, stations en vliegvelden moeten worden aangelegd. Daarnaast zal er op grote schaal in andere openbare voorzieningen als ziekenhuizen, elektriciteit, riolering, etc. moeten worden geïnvesteerd.

Energie

Dichter bij huis kent de infrastructuurmarkt een wat meer anticyclisch karakter. Zo zijn er in Europa stimuleringsmaatregelen aangekondigd, die vooral ten gunste komen van grote infrastructurele projecten. De Europese Commissie had in 2009 al 3,98 miljard euro gereserveerd voor energieprojecten om de economie op gang te krijgen en te houden. Het kost altijd tijd voor projecten gedefinieerd en aanbesteed worden en dat is hier niet anders.

Vorig jaar was pas een deel van het vrijgemaakte geld aanbesteed en daarom wordt er dit jaar 2,3 miljard euro uitgetrokken voor subsidies aan grote energieprojecten. Deze grote infrastructurele projecten reiken vaak, net als wegen en het spoornetwerk, over de verschillende landsgrenzen heen.

In de Verenigde Staten is vorig jaar ook pas eenderde van al het geld wat voor stimuleringsmaatregelen is uitgetrokken ook daadwerkelijk uitgegeven. Dat betekent dat ook daar dit jaar nog tweederde de economie in komt.

Infrastructureel

In mijn ogen blijft daarom infrastructuur als thema ook de komende jaren actueel. Zoek naar bedrijven die kunnen profiteren van de kansen die zich voordoen op het gebied van onderhoud en aanleg van infrastructurele werken.

Daar bovenop is water als subthema belangrijk en dan vooral waterzuivering, riolering, dijken en dammen. Laat u bij uw aandelenselectie niet leiden door de waan van de dag, maar kijk naar de fundamenten en de lange termijn vooruitzichten van de desbetreffende ondernemingen.

Arcadis is wat mij betreft voor beleggers met een wat langere adem een solide belegging. Het bedrijf presenteerde uitstekende jaarcijfers, maar waagt zich niet aan uitspraken voor het lopende jaar. Wel geeft men aan tekenen van herstel te zien. Zo kan Arcadis ook haar voordeel doen met de steeds strenger wordende milieuregels.

Siemens

Wilt u het nog wat meer gediversifieerd aanpakken, dan is het Duitse Siemens volgens mij een uitstekende keus. De onderneming presenteerde door een betere verkoopmix en kostenbesparingen sterke kwartaalresultaten. Met beide ondernemingen kunt u goed inspelen op noodzakelijke investeringen die ook met uw belastinggeld plaatsvinden.

Auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa Vermogensbeheer hebben mogelijk Siemens en Arcadis in portefeuille.

Martine Hafkamp is directeur van Fintessa Vermogensbeheer