TILBURG - Europese bedrijven verwachten meer winst te gaan maken, meer investeringen te doen en meer dividend uit te keren en een aantal heeft zelfs serieuze plannen om activiteiten te ontplooien in opkomende landen als India, China en Oost-Europa.

Het krijgen van krediet blijft echter een groot probleem en bedrijven moeten om die reden zelfs projecten laten lopen.

Dat blijkt uit de CFO Survey, een wereldwijd kwartaalonderzoek onder financieel directeuren, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en Duke University in de Verenigde Staten.

Werkgelegenheid

De financieel directeuren, cfo's, zijn positiever over de werkgelegenheid dan bij de vorige ondervraging. Wereldwijd zijn 1389 cfo's bij bedrijven en overheidsinstellingen bevraagd.

Het merendeel van de bedrijven worstelt met het krijgen van krediet en geeft aan dat dat veel moeilijker is dan voor de kredietcrisis.

Bijna een kwart van de bedrijven moest zelfs interessante investeringen laten lopen omdat er te weinig krediet werd verstrekt, omdat dat te duur was of omdat de kredietvoorwaarden te streng waren.