AMSTERDAM – Slechts vijf landen zijn van plan duurzame energie van andere Europese lidstaten aan te kopen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Europese Commissie.

Uit deze inventarisatie blijkt wel dat in 2020 binnen de EU meer dan twintig procent van de geproduceerde energie duurzaam is. Dit komt doordat landen als Spanje en Duitsland verwachten meer energie te produceren dan ze Europees gezien hebben afgesproken.

Italië, België, Denemarken, Luxemburg en Malta en verwachten juist minder te produceren dan afgesproken. Nederland verwacht de afgesproken productie van veertien procent aan duurzame energie te behalen.

Volgens eurocommissaris Günther Oettinger toont de verwachte surplus aan duurzame energie aan dat de landen er warm voor lopen om te investeren in groene technologie.

Maar uit de rapportage blijkt juist dat alleen Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland bereid zijn duurzame energie aan te kopen van andere EU-landen.