Doorgaans wordt wat meewarig gekeken naar landen waar het middagdutje nog in ere gehouden wordt. Ten onrechte.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Ongetwijfeld ervaren vele lezers van de columns op deze site werkstress. Er moet nu eenmaal veel werk verzet worden in een beperkte tijd. Op zich helemaal niets mis mee. Verveling kan nog dodelijker zijn dan een gezonde werkbelasting. Maar vaak is deze verre van gezond.

Roofbouw

Tegenstrijdige taken, slechte werkomstandigheden en de combinatie van privé en werkgerelateerde verantwoordelijkheden kunnen leiden tot perioden van gespannenheid. Als dit chronisch wordt en er roofbouw wordt gepleegd op het lichaam, kan het ontaarden in een serieuze burn-out. Dat brengt onaanvaardbare kosten met zich mee. Zeker voor de persoon die het moet doorstaan.

Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn vaak niet voldoende voor herstel. Vaak moet de persoon in kwestie radicale veranderingen aanbrengen in de manier van leven.

Maatregelen tegen stress

Natuurlijk kan de persoon, na een bepaalde periode van verzuim, de werkdruk aankaarten. Als de directe werkomgeving (niet in de laatste plaats de direct leidinggevende) daarvoor open staat, is herverdeling van taken en het wegnemen van verstorende factoren (bijvoorbeeld onopgeloste conflicten) de meest constructieve oplossing.

In vele gevallen is er onvoldoende ruimte om deze maatregelen te nemen. De persoon in kwestie kan het accepteren en het opnieuw proberen of de meest radicale maatregel nemen: veranderen van functie.

Uiteindelijk gebeurt dit vaak ook. Maar de gekozen route is zeker niet altijd een positieve keuze.

Levenstijl

In de volgende functie loopt iemand een groot risico om opnieuw richting burn-out te drijven. Vaak is het daarom ook nodig om de levensstijl actief te veranderen. Vaker "nee" zeggen, goed nadenken wat je nu werkelijk motiveert en inspireert zijn basisveranderingen.

Recent onderzoek dat gepresenteerd is op het jaarlijks congres van de American Association for the Advancement of Science, vooral bekend van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science, geeft een andere belangrijke aanwijzing.

Middagdutje

Mensen die regelmatig een middagdutje doen hebben niet alleen veel minder kans op hart- en vaatziekten maar blijken ook veel beter te presteren op hun werk.

Experimenten hebben aangetoond dat vooral het geheugen veel beter gaat functioneren als er regelmatig een kleine siësta wordt ingelast. Zo gek zijn de gewoonten die leven in zuidelijke landen dus eigenlijk niet. Nu nog je baas overtuigen om je een siësta te laten houden.