AMSTERDAM - Het is onduidelijk of het kabinet de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 juli 2010 zal halen. De wet zorgt voor lastenverlaging voor zowel bedrijven als burgers bij het aanvragen en verwerken van omgevingsvergunningen.

Reden voor de vertraging is het speciaal ontworpen automatiseringssysteem dat zeer waarschijnlijk niet op tijd af is. Dit systeem moet ervoor zorgen dat alle vergunningen digitaal afgehandeld kunnen worden.


De Wabo voegt veertig 'losse' vergunningen samen tot één omgevingsvergunning. Deze versimpeling van het aanvragen en afhandelen van vergunning bespaart burgers en bedrijven veel tijd en geld.

Voordelen

De grootste voordelen worden behaald bij het bouwen of verbouwen van huizen of bedrijfspanden. Bedrijven kunnen bij invoering van de nieuwe wet jaarlijks 100 miljoen euro besparen op vergunningsaanvragen. Voor burgers bedraagt het voordeel ongeveer 25 miljoen euro per jaar.


Het kabinet is al meer dan twee jaar bezig met het invoeren van de nieuwe wet. Tot nu toe zijn er miljoenen geïnvesteerd om de regeling in orde te maken. Vooral de digitalisering van het systeem levert grote problemen op.