AMSTERDAM - De oprichting van een Europees Monetair Fonds (EMF) is nodig om de stabiliteit van de eurozone te verbeteren. Dat zei hoogleraar internationale economische betrekkingen Luc Soete dinsdag tegen het ANP.

''Een monetaire unie kan niet zonder fonds dat kan ingrijpen als landen niet aan de afspraken voldoen'', aldus Soete. ''Zo'n instelling vergat men in te bouwen in het verdrag van Maastricht.'' In dat verdrag werden in 1992 de grondregels voor de eurozone vastgesteld.

De afgelopen dagen pleitte vooral Duitsland voor de oprichting van een Europees fonds. Die instelling zou moeten ingrijpen als de overheidsfinanciën van een EU-lidstaat dreigen te ontsporen. Daarbij zou het ook in staat moeten zijn om landen via leningen te helpen orde op zaken te stellen.

Leningen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan zulke leningen ook verstrekken, maar volgens Soete is het logisch om een Europese variant daarvan op te tuigen. ''Een grote groep als de eurolanden moet een fonds opzetten dat werkt in de eigen munteenheid. Daarbij is het IMF er vooral voor landen die helemaal geen krediet meer kunnen krijgen, zover is het met Griekenland nog niet.''

Hoogleraar Europese integratie Jan van der Harst ziet een Europees fonds er echter niet snel komen. ''Bondskanselier Merkel heeft al gezegd dat er een nieuw Europees verdrag voor nodig is. Gezien de moeilijkheden met de vorige verdragen is een EMF dan nog ver weg.''

Controle

De Groningse hoogleraar voorziet wel kleinere doorbraken in de economische samenwerking. Zo verwacht hij dat de Europese landen op korte termijn gaan praten over controle op het begrotingsbeleid van landen.

''Deze crisis is heftig genoeg om die discussie te openen. Maar men is altijd huiverig voor het boemerangeffect. Eisen die je aan bepaalde landen wilt stellen, kunnen uiteindelijk ook aan jezelf worden opgelegd.''

Win-win

Soete ziet wel degelijk kansen voor een EMF. ''Het is een win-winsituatie. Landen als Nederland en Duitsland, die een streng fiscaal beleid voeren, willen meer controle hebben op andere landen. Landen die behoefte hebben aan krediet zijn zeer geïnteresseerd in een instelling die dat kan verschaffen.''

Het verlies van soevereiniteit speelt volgens de Maastrichtse econoom geen rol. ''Doe je het niet, dan geef je die invloed aan het IMF.''