AMSTERDAM - Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het tweede kwartaal verder zal afnemen. Het netto werkgelegenheidscijfer bedraagt min een procent, zo blijkt uit de Manpower Arbeidsmarktbarometer.

De werkgevers zijn wel iets positiever gestemd dan in het voorgaande kwartaal, toen ze drie procent in de min stonden. In de sector nutsbedrijven zijn de meeste optimisten te vinden, de meeste pessimisten bevinden zich in de bouwnijverheid, productiebedrijven, transport, opslag en communicatie.

Volgens Haiko van der Pol, directeur marketing & communicatie van Manpower Nederland, is het nog te vroeg om van een omslag te spreken: "Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 (plus drie procent) is het nieuwe cijfer nog steeds 4 procentpunten zwakker."

Visserij

Vooruitgang van het netto werkgelegenheidscijfer is te zien in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij, zakelijke dienstverlening en productiebedrijven. Ook in de mijnbouw en delfstofwinning, groothandel, detailhandel en horeca is een kleine stijging gemeten.

Werkgevers in de bouw, nutsbedrijven en het transport rapporteren juist een somberder voorspelling dan in het eerste kwartaal. "De pessimistische voorspelling voor de bouw heeft uiteraard te maken met de scherpe daling van de bedrijfsinvesteringen in 2009, die zich ook in 2010 lijkt voort te zetten", aldus Van der Pol.

In drie van de vier Nederlandse regio's zijn de prognoses van werkgevers licht achteruit gegaan. In het noorden (min zes procent), westen (nul procent) en zuiden (min vier procent) is het cijfer een procentpunt lager uitgekomen dan in het eerste kwartaal. In het oosten is de verwachting daarentegen positief, met een plus van twee procent.

Herstel

Wereldwijd zijn er veel signalen voor herstel van de arbeidsmarkt. In 27 van de 36 landen en gebiedsdelen die ondervraagd zijn, verwachten werkgevers een stijging van de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal van 2010. De meest pessimistische voorspellingen zijn afkomstig uit Italië, Spanje en Ierland.

Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer en wordt berekend door het percentage werkgevers dat voor het volgende kwartaal een inkrimping verwacht, af te trekken van het percentage werkgevers dat denkt meer personeel te zullen aannemen.