DEN HAAG - Ruim de helft van de jongeren ziet dat hun ouders op de een of andere manier door de economische crisis worden getroffen.

Vier op de tien jongeren van 15 tot en met 22 jaar voelt ook zelf de gevolgen van de crisis. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin).

Ondanks de crisis heeft twee derde van de jongeren het uitgavenpatroon niet aangepast. Drie op de tien jeugdigen geven wel (veel) minder uit. Bijna een kwart van de jeugd constateert dat de economie alweer aantrekt, terwijl ruim zes op de tien jongeren pas in 2011 of later een herstel verwachten.

De jongeren zijn kritisch over de opstelling van banken en andere financiële instellingen. Slechts ongeveer een vijfde meent dat de financiële wereld voldoende lessen heeft getrokken uit de crisis.

Arbeidsmarkt

Over de arbeidsmarkt zijn de jongeren nog somberder dan over het economisch herstel. Slechts 8 procent meent al een verbetering te zien op de arbeidsmarkt. Bijna 80 procent voorziet pas een herstel van de arbeidsmarkt in 2011 of later.

Twee derde verwacht dat er door de crisis minder banen beschikbaar zijn. Van de hoger opgeleiden denkt zelfs driekwart dat de kans op werk verslechterd is. Ruim de helft van de ondervraagden betwijfelt of ze een baan zullen vinden die aansluit bij hun wensen.

Drie op de tien jongeren zien dat leeftijdsgenoten hun baan verliezen. Vooral lager geschoolden zullen volgens 58 procent van de jeugd weinig kans op werk hebben de komende tijd. Dat komt onder meer door verdringing door beter geschoolde leeftijdsgenoten, die door de crisis vaker een baan accepteren onder hun opleidingsniveau.