AMSTERDAM - Bijna twee op de drie werkgevers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) willen het salaris een inflatiecorrectie geven. Bijna een kwart bevriest het salaris en 7 procent kiest voor een verhoging boven inflatieniveau. Dat blijkt uit het jaarlijkse International Business Report van Grant Thornton.

In 2009 verhoogde nog een kwart van de Nederlandse werkgevers het salaris boven inflatieniveau. Nederland stond toen wereldwijd op de eerste plaats.

Van de Europese bedrijven wilde 13 procent het loon op dit niveau verhogen. In 2010 ligt dat Europese percentage op 10 procent. De Europese daling is dus veel kleiner dan de Nederlandse daling van 18 procentpunten.

Loonmatiging

''Nederland komt dit jaar zelfs onder het Europese gemiddelde uit. Loonmatiging en versobering is dit jaar het credo, ondanks de aanhoudende krapte onder hooggeschoold personeel'', aldus Jacob Mook, bestuurslid bij Grant Thornton.

De Latijs-Amerikaanse landen voeren in 2010 de lijst aan; 20 procent van de bedrijven wil het loon boven inflatieniveau verhogen. Scandinavië volgt met 15 procent.

Verlagen

Toch zijn Nederlandse werknemers relatief goed af. Slechts 1 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan het salaris te willen verlagen. In Ierland wil 21 procent van de ondernemingen het loon naar beneden brengen.

Als het gaat om het bevriezen van lonen is dit percentage in Nederland in twaalf maanden tijd meer dan verdrievoudigd: van 7 naar 23 procent. Op Europees niveau wil 36 procent van de werkgevers de lonen bevriezen, wereldwijd ligt dat percentage op 33 procent.

In Europa neemt 43 procent zich voor een inflatiecorrectie door te voeren, wereldwijd is dat 40 procent.

Ontslagen

Nederlandse mkb’ers hebben het afgelopen jaar maatregelen getroffen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat gebeurde vooral door het niet verlengen van tijdelijke contracten (22 procent) en het herplaatsen van werknemers (9 procent). Wereldwijd stonden deze maatregelen ook hoog genoteerd naast het reduceren van arbeidsuren en loonsverlagingen.

Toch zijn meer Nederlandse bedrijven personeel blijven aannemen. Nederland komt in zijn geheel uit op +18 procent in de balans tussen het percentage bedrijven die een toename en bedrijven die een afname in werknemers constateerden.

Behalve Nederland wist alleen België in Europa boven de nullijn uit te komen, met +3 procent. Twintig van de 36 onderzochte landen kwamen op of onder de nullijn uit.