DEN HAAG - De ChristenUnie sluit lastenverzwaring voor de hogere inkomens niet uit voor de komende kabinetsperiode. De partij denkt aan een 'crisis- en hersteltaks' en de invoering van een tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

Het tekort van de overheid van 36 miljard moet binnen drie kabinetsperioden worden weggewerkt, elke periode eenderde deel daarvan.

Dat heeft de ChristenUnie maandag bekendgemaakt. De kleine partij in het demissionaire kabinet is druk bezig met het nieuwe verkiezingsprogramma voor de vervroegde verkiezingen op 9 juni.

Leden van de partij kunnen vanaf maandag via de website van de partij een week lang reageren op de voorstellen. Op het congres wordt het definitieve programma vastgesteld.

Tekort

De ChristenUnie vindt het ''ambitieus maar verantwoord'' om het financieel tekort van de overheid dat is ontstaan door de crisis, in twaalf jaar tijd terug te dringen. Hierbij gaat de partij uit van een mix van lastenverzwaringen en bezuinigingen.

Zwaardere lasten komen vooral terecht bij de hoge inkomens. Die is tijdelijk totdat is voldaan aan de Europese normen. Daarbij wordt gedacht aan een hoger tarief van de inkomstenbelasting of een verhoging van de btw op producten, stelde een woordvoerder maandag.

Hypotheken

De ChristenUnie wil verder af van de aflossingsvrije hypotheken en de aflossing van schulden op het huis juist bevorderen.

Corporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om huren te koppelen aan het inkomen. Zo kan het 'scheefwonen', mensen die met een hoog inkomen in een huis met een lage huur wonen, worden aangepakt.

Scholing

Ook wil de ChristenUnie een effectievere werkloosheidsregeling. Werkgevers en werknemers moeten meer prikkels krijgen om te investeren in scholing zodat werknemers na ontslag sneller elders op de arbeidsmarkt terecht.

Werkgevers moeten, eventueel per sector, hun ontslagen werknemers de eerste maanden het loon doorbetalen. Pas als daarna geen andere baan is gevonden, komt een publiek vangnet in zicht.

Verder moet de overheid doelmatiger gaan werken om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Volgens de ChristenUnie zijn er teveel bestuurslagen, toezichthouders, adviseurs en uitvoerders die ook nog eens langs elkaar heen werken. Deze overlappingen moeten worden geschrapt.