CORDOBA - Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) doet nog geen uitspraak of hij de IJslandse toetredingsonderhandelingen tot de EU gaat tegenhouden.

De EU-landen moeten waarschijnlijk al 22 maart beslissen over het begin van de onderhandelingen, nadat de Europese Commissie vorige maand een positief advies had gegeven.

Onder meer de VVD en PVV eisen dat Verhagen niet instemt. Nederland heeft nog 1,3 miljard euro tegoed van IJsland wegens het faillissement van de Icesavebank. IJslanders stemmen zaterdag in een referendum over de overeenkomst over terugbetaling. Onderhandelingen over een andere wijze van terugbetaling zijn vrijdag stukgelopen.

Icesave

''We hebben veel onderhandeld met IJsland over de Icesavekwestie. Ik ga ervan uit dat het wordt opgelost. Het maakt zeker onderdeel uit van onze beoordeling voor het openen van de onderhandelingen voor toetreding'', zei Verhagen zaterdag in het Spaanse Cordoba rond EU-beraad over het Midden-Oosten en de nieuwe EU-diplomatieke dienst.

Verhagen onderstreepte dat IJsland zijn verplichtingen moet nakomen uit het zogeheten depositogarantiestelsel, dat de vergoedingen regelt na faillissement van banken. Dat stelsel zit volgens hem in het pakket zaken die de EU bespreekt bij toetreding, hoewel andere landen de terugbetaling juist een zaak tussen Nederland en IJsland vinden.

Nederland toonde zich eerder geneigd om de toetreding niet te blokkeren, maar lijkt daar nu op terug te komen. ''De situatie is veranderd'', zei Verhagen. ''IJsland heeft een referendum uitgeschreven en de onderhandelingen zijn stukgelopen. Ik zie dat toetredingsonderhandelingen een extra instrument zijn om IJsland te dwingen de overeenkomst na te komen.''

Regering

Dat de regering nu demissionair is, staat volgens hem een besluit over IJsland niet in de weg. ''Het buitenland draait gewoon door. De 26 andere EU-landen blijven niet wachten tot er in Nederland een nieuwe regering is.''

Groot-Brittannië, dat 2,5 miljard euro tegoed heeft van IJsland, zei eerder wel in te stemmen met de opening van de toetredingsonderhandelingen van de EU met IJsland. De meeste andere EU-landen lijken ook voor het begin van de gesprekken.

IJsland, met 300.000 inwoners en zware schulden, heeft vorig jaar het lidmaatschap van de EU aangevraagd. Aanleiding was de kredietcrisis, waardoor het land naar verhouding nu een grotere staatsschuld en begrotingstekort heeft dan het veelbesproken Griekenland.

Referendum

In IJsland zijn zaterdag de stembureaus opengegaan voor het referendum over het akkoord dat de regering met Nederland en Groot-Brittannië heeft gesloten. Dit heeft betrekking op de terugbetaling van in totaal 3,8 miljard aan tegoeden die Nederlanders en Britten op de IJslandse bank Icesave hadden staan.

Die bank ging in het najaar van 2008 failliet. Volgens de laatste opiniepeilingen zal driekwart van de stemmers het akkoord afwijzen.

Het IJslandse parlement keurde het akkoord eind vorig jaar wel goed. Maar president Olafur Grimmson van IJsland weigerde het wetsvoorstel te ondertekenen dat het akkoord moest bekrachtigen vanwege het verzet onder de bevolking. Nu kunnen de IJslanders zich er in een referendum over uitspreken.

De eerste uitslagen worden verwacht kort na sluiting van de stembussen om 23.00 uur.