DEN HAAG - Demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) betreurt dat de Tweede Kamer zowel de verhoging van de AOW-leeftijd als het veiligstellen van aanvullende pensioenen niet meer wil behandelen na de val van het kabinet.

Donner maakte vrijdag duidelijk zich vooral zorgen te maken over de aanvullende pensioenen. De aanpak van problemen met de opbouw van voldoende vermogen voor de oudedagsvoorziening kan in zijn ogen nu met de financiële crisis niet wachten.

De minister is verbaasd dat de Kamer brieven controversieel heeft verklaard die hij nog niet eens heeft geschreven.

Het gaat onder meer om brieven over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en over de hersteltermijnen voor fondsen, waarbij flinke gaten in de buffers zijn geslagen door de crisis. ''Dat is bij uitstek een onderwerp waarvan je niet kan zeggen: dat kan wel even wachten'', aldus Donner.

Reactie

De CDA-bewindsman heeft altijd gezegd dat hij dit voorjaar met een uitgebreide reactie op de problemen bij pensioenfondsen wil komen. Deze zijn blootgelegd door drie commissies, onder leiding van de professoren Kees Goudswaard, Jean Frijns en voormalig CPB-directeur Henk Don.

Na overleg met onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), sociale partners en pensioenkoepels had Donner nog voor de zomer besluiten willen nemen over hoe het pensioenstelsel het beste overeind gehouden kan worden.

Uitstel

Donner waarschuwt dat noodzakelijke besluiten al eens zijn uitgesteld en dat nog een keer uitstel eigenlijk in strijd is met de wet. Het controversieel verklaren van de AOW-plannen is in zijn ogen minder schadelijk. Het gevallen kabinet-Balkenende IV wilde de AOW-leeftijd immer pas in 2020 verhogen van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Daarbij wees de minister erop dat een Kamermeerderheid voor verhoging van de pensioenleeftijd is. Het onderwerp komt ''onvermijdelijk weer terug'' in een volgend kabinet.

Partijen die de AOW-leeftijd niet willen verhogen, zullen volgens hem elders miljarden euro's aan bezuinigingen moeten vinden om de stijgende kosten van de vergrijzing op te vangen.