BRUSSEL - De Europese Commissie wil de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de komende vijf jaar aanzienlijk verminderen. Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland was in 2008 gemiddeld 23,6 procent.

In de EU bedroeg het gemiddelde beloningsverschil 18 procent, zo heeft Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie en Grondrechten, vrijdag in Brussel bekendgemaakt.

In de tweede helft van dit jaar presenteert de commissie een nieuwe vijfjarenstrategie voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarin zal de aanpak van de ongelijke beloning van mannen en vrouwen met alle beschikbare middelen centraal staan.

De commissie wil verder werkgevers bewustmaken van de salarisongelijkheid en initiatieven ondersteunen die de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen.