De arbeidsmarkt vergrijst in hoog tempo. Wat zijn de kansen voor ouderen?

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

In de komende twee decennia zal de vergrijzing steeds meer aandacht opeisen. De naoorlogse geboortegolf zal immers na 2010 de leeftijdsgrens van 65 jaar naderen. In 2005 was nog 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2025 is dit tot 21 procent toegenomen.

Vergrijzing betekent in verschillende opzichten een groeimarkt, ook wel aangeduid als silver economy. De vergrijzing stimuleert op diverse manieren de economische groei.

De meeste ouderen hebben in de goede jaren flink gespaard, de hypotheek grotendeels afgelost en beschikken over relatief veel besteedbaar inkomen. Daarmee genereren ouderen vraag naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, medische hulpmiddelen, specialistische zorg, bouwkundige aanpassingen van woningen en de bouw van nieuwe soorten woningen en op maat gesneden vormen van vervoer.

Arbeidsmarkt

Met ingang van 2011 zal, als gevolg van de demografische ontwikkeling van de bevolking, de totale nieuwe instroom van jongeren op de arbeidsmarkt lager zijn dan de totale uitstroom van ouderen die op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan.

Dat betekent tekorten op de arbeidsmarkt die, met onveranderd beleid, zullen blijven groeien. Dit levert problemen op als niet kunnen vervullen van vacatures en het verloren gaan van kennis en ervaring. Bovendien zal een steeds kleiner wordende groep de pensioenen moeten gaan opbrengen van een groeiend leger gepensioneerden.

Het antwoord van de overheid op de vergrijzing is wetgeving die er voor moet zorgen dat ouderen langer blijven werken. Vervroegd pensioen wordt ontmoedigd en, hoewel de zaak nu stilligt omdat het als "controversieel" is bestempeld, de AOW-leeftijd wordt opgeschroefd.

Vergrijzingsgolf

Er is weinig activiteit te bespeuren bij bedrijven in anticipatie op de vergrijzingsgolf. En dat terwijl zij beamen dat zij betreuren dat specifieke kennis en vaardigheden verloren gaan als ouderen uittreden. Toch zijn er bedrijven die hun zorg omzetten in concrete actie. Vooral bedrijven actief in de detailhandel nemen maatregelen om ouderen de flexibiliteit en zorg te bieden die zij vragen.

Bedrijven als de Britse supermarkt Asda en de Makro (in handen van het Duitse Metro) hebben relatief veel mensen die ouder zijn dan 50 jaar in dienst. Asda biedt haar oudere medewerkers aan om extra dagen in drukkere perioden te werken in ruil voor lange, aaneengesloten vakantieperioden die opgenomen kunnen worden als er een rustige tijd aanbreekt.

Ook bieden steeds meer bedrijven ouderen interessante, verantwoordelijke posities aan in de hoop dat zij uittreding zullen uitstellen. Voor ambitieuze ouderen biedt dit soms gouden carrièrekansen.

Fred Huibers is partner hij Het Haags Effektenkantoor