BRUSSEL - Postbodes uit EU-lidstaten voeren van 12 tot 15 april actie tegen de liberalisering van de postmarkt.

Ze eisen dat die voorlopig wordt stopgezet, omdat niet is voldaan aan de EU-afspraak dat er overal in Europa een voor iedereen toegankelijke dienstverlening overeind moet blijven. Ook eisen ze dat postbodes volgens de cao worden betaald.

Tot de actieweek is donderdag besloten tijdens een door de SP georganiseerde bijeenkomst in Brussel. Daar waren vertegenwoordigers van vakbonden uit onder meer Nederland aanwezig.

Ook in Nederland zullen in april acties worden gevoerd, aldus een woordvoerder van de SP. De exacte vorm daarvan is nog niet bekend. Overigens is in Nederland de postmarkt vorig jaar al opengesteld voor andere postbedrijven dan TNT. Nederland loopt daarmee voorop in Europa.