DEN HAAG - De Tweede Kamer wil het kabinetsvoorstel om meer belasting te heffen bij eigenaren met een huis van meer dan 1 miljoen euro controversieel verklaren.

De PvdA is daartegen en gaat de tekst gewoon kopiëren in een eigen initiatiefwetsvoorstel, waardoor het alsnog behandeld kan worden. Dat bleek donderdag bij een procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

De 'villabelasting' was een van de voorstellen uit het crisispakket van het kabinet van vorig jaar maart. Huizenbezitters met een huis met een WOZ-waarde van boven 1 miljoen euro gaan daarover meer belasting betalen.

Voorstel

Het voorstel was opgesteld door CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager (inmiddels demissionair minister) en toenmalig minister Wouter Bos. ''Mijlpaal dure huizensubsidie'', blogde Bos toen het wetsvoorstel naar de Kamer ging.

Op initiatief van VVD, D66 en CDA werd het kabinetsvoorstel over de verhoging van het eigenwoningforfait donderdag controversieel verklaard. PvdA-Kamerlid Paul Tang kondigde daarop meteen aan het als initiatiefwetsvoorstel te gaan indienen.

Hypotheekrenteaftrek

In het voorstel wordt de hypotheekrenteaftrek niet versoberd, maar wordt het eigenwoningforfait verhoogd. Voor huizen boven de 1 miljoen gaat het forfait naar 2,35 procent in 2016.

Momenteel zijn er rond de 24.500 woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro. Het bedrag zal niet geïndexeerd worden. Als de huizenprijzen weer gaan stijgen, gaan er dus elk jaar meer mensen onder vallen.

Controversieel

De Kamerleden verklaarden verder de uniformering van loonstrookjes (ook een voorstel van De Jager) controversieel omdat het volgens de PvdA vooruitloopt op wijzigingen in de sociale zekerheid waarover een nieuw kabinet moet beslissen. Ook een aantal wijzigingen van de wet op het financieel toezicht zijn voorlopig controversieel.

De Kamer wil wel het beloningsbeleid in de financiële sector gewoon behandelen, inclusief de plannen om de minister van Financiën het recht te geven om ten onrechte toegekende bonussen in die sector terug te draaien.