UTRECHT - Rabobank heeft vorig jaar veel last gehad van de ongunstige economische omstandigheden. De nettowinst daalde in 2009 met 17 procent tot 2,3 miljard euro, tegen 2,8 miljard het jaar daarvoor. Dat heeft de coöperatieve bank donderdag bekendgemaakt.

De resultaten werden gedrukt door hogere voorzieningen voor kredietverliezen en ''felle concurrentie'' op de Nederlandse spaarmarkt.

Desondanks stegen de totale baten vorig jaar tot 11,9 miljard euro, ten opzichte van 11,7 miljard euro in 2008. Door kostenbesparingen daalden de bedrijfslasten met 4 procent tot 7,3 miljard euro.

''De kredietcrisis en de recessie die daarop volgde, hadden grote consequenties voor de financiële sector. Voor banken was 2009 een moeilijk jaar en ook de Rabobank merkte de gevolgen'', aldus de bank.

Kredieten

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden wist Rabobank het afgelopen jaar meer kredieten te verstrekken. De totale kredietportefeuille steeg met 2 procent tot 416 miljard euro. De groei vlakte in de tweede helft van 2009 wel af. ''Door de economische situatie nam de vraag naar krediet af en hierdoor liep de groei van de kredietverlening terug'', aldus Rabobank.

De bank voorziet dat de groei van de kredietverlening in 2010 op een laag niveau zal blijven. Rabobank baseert dit op een gematigd te verwachten herstel van de economie en stringentere regelgeving waar banken mee te maken krijgen.