AMSTERDAM - Ongeveer een kwart van de 1700 mkb-bedrijven die bij de Aannemersfederatie Nederland zijn aangesloten verkeert in moeilijkheden. Voorzitter Henk Klein Poelhuis geeft daarom in het Financieele Dagblad een 'bouwalarm' af en pleit voor voor maatregelen "om te voorkomen dat de bedrijfstak verder wegzakt".

Volgens Klein Poelhuis werken veel bedrijven onder de kostprijs om te kunnen blijven concurreren.

De federatie wil een versnelling van de werkzaamheden in de Vogelaarwijken, zodat deze renovatiewerkzaamheden kunnen compenseren voor de achterwegeblijvende nieuwbouw. Ook moet voorkomen worden dat de Crisis- en Herstelwet, die nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld, alleen ten goede zal komen aan grote bedrijven en dient de deeltijd-WW mkb-vriendelijker te worden gemaakt.

Klein Poelhuis heeft weinig hoop op een spoedige opleving van de bouwsector. "In de bouw begint de narigheid nu pas. Ik verwacht geen herstel vóór 2013. Het aantal faillissementen — vorig jaar nog 700 — zal dit jaar verdubbelen."