AMSTERDAM - De Griekse overheid kondigt naar verwachting woensdag een nieuw bezuinigingspakket aan van circa 4 miljard euro om het enorme begrotingstekort dit jaar met vier procentpunt te verlagen, zeggen overheidsfunctionarissen dinsdag.

"Het nieuwe pakket wordt vermoedelijk woensdag aangekondigd. Eerst zal er een kabinetsbijeenkomst zijn, waarop een aankondiging zal volgen", zegt een functionaris tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Een andere ambtenaar zegt dat het Griekse schuldagentschap de uitgifte van een tienjarige lening voorbereidt die 3 miljard euro tot 5 miljard euro moet opbrengen. "Die zal zijn binnen enkele dagen na het bezuinigingspakket", zei hij.

Begrotingstekort

Griekenland staat onder zware druk van de Europese Unie en de financiële markten om het begrotingstekort, dat dit jaar naar verwachting zal uitkomen op 12,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP), terug te dringen.

De Griekse regering heeft beloofd het gat in de begroting in 2010 te verlagen tot 8,7 procent van het BBP en tot onder de EU-grens van 3 procent in 2012.

Om dit te bereiken heeft de overheid diverse bezuinigingen en belastingverhogingen aangekondigd die naar verwachting 8 miljard tot 10 miljard euro aan besparingen en extra inkomsten zullen opleveren.

Extra stappen

Europese landen zijn echter niet overtuigd. Sinds de EU liet weten Griekenland te steunen wanneer dat nodig mocht zijn, hebben verschillende lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, gevraagd om extra stappen voordat ze enige financiële hulp toezeggen.

Volgens een van Dow Jones' bronnen bestaat het nieuwe pakket uit een verhoging van de BTW, meer verlagingen van salarissen in de publieke sector en hogere belastingen op luxe goederen, als boten en dure auto's.

De nieuwe leninguitgifte wordt gezien als een test voor het vermogen van Griekenland om geld op te halen op de kapitaalmarkten. Een succesvolle veiling zou aantonen dat de markt vertrouwen heeft dat het Zuid-Europese land de fiscale problemen kan oplossen of wijst op het geloof dat Europa een redding biedt voor de korte termijn.