DEN HAAG - De SP vindt dat Gerrit Zalm niet kan aanblijven als topman bij ABN Amro nu één toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), hem verwijt dat hij onvoldoende deskundig is als oud-bestuurder van de DSB Bank.

Dat zei Tweede Kamerlid Ewout Irrgang van de SP maandag in reactie op het rapport van Michiel Scheltema.

Het is voor Irrgang niet genoeg dat De Nederlandsche Bank (DNB) als leidende toezichthouder in de eindconclusie een positief oordeel velt en dat Scheltema meent dat de kritiek van de AFM onvoldoende overtuigend is.

Niet deskundig

''Als een van de twee toezichthouders zegt dat hij weg moet, is eigenlijk zijn positie onhoudbaar. Als een van de twee zegt dat hij niet deskundig is, brengt dat meer dan alleen twijfel met zich mee'', aldus de SP'er.

Irrgang zei de AFM ''heel serieus te nemen''. Daarbij wees hij erop dat deze toezichthouder vooral kijkt naar hoe DSB klanten behandeld heeft. Volgens de SP'er blijkt dat Zalm onvoldoende heeft gedaan tegen ''de schandalige wijze waarop DSB producten aan de man heeft gebracht, waardoor mensen leningen aangingen die ze helemaal niet konden betalen''.

VVD

Dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot een verschillend oordeel komen over het functioneren van Gerrit Zalm als financieel topman van DSB Bank, is niet goed voor het gezag van het financieel toezicht in Nederland. Dat stelt de VVD in de Tweede Kamer in een eerste reactie.

''Dat verdient niet de schoonheidsprijs'', aldus VVD-Kamerlid Frans Weekers. Volgens hem zouden de twee toezichthouders gezamenlijk moeten instaan voor een goede financiële markt en het toetsen van bestuurders.

Weekers zei echter wel blij te zijn dat Zalm zijn huidige werk als topman bij ABN Amro gewoon kan voortzetten.

CDA

Het CDA in de Tweede Kamer vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ''een te grote broek'' heeft aangetrokken in de beoordeling van voormalig DSB-bestuurder Gerrit Zalm. In komende herbeoordelingen van DSB-bestuurders kan er niet nog eens sprake zijn van een onvoldoende beargumenteerd oordeel.

''Dit is eens maar nooit weer'', stelt CDA-Kamerlid Elly Blanksma maandag in een eerste reactie. Het CDA volgt Scheltema in zijn oordeel dat de kritiek van de AFM onvoldoende onderbouwd is.

Net als de VVD is Blanksma blij dat de Kamer zo heeft aangedrongen op een onafhankelijke toets op de onderzoeken door de toezichthouders. Blanksma concludeert dat Zalm ''ongeschonden uit de strijd'' is gekomen.

PvdA

De PvdA wil dat de financiële toezichthouders en de minister van Financiën met een eensluidende verklaring komen over de positie van topman Gerrit Zalm van ABN Amro. PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang vindt het ''buitengewoon ongelukkig en onbestaanbaar'' dat er nu verschillende oordelen liggen over het functioneren van Zalm.

Demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) had volgens Tang moeten voorkomen dat er maandag twee verschillende oordelen naar buiten kwamen.

GroenLinks

Het verschil in oordeel vindt GroenLinks niet aanvaardbaar. ''Dat moet opgehelderd worden, anders is een gefundeerd oordeel niet mogelijk'', reageert GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik maandag.

Volgens Vendrik zijn er meer ''ongerijmdheden''. ''Enerzijds verklaart DNB dat Zalm veel heeft gedaan om DSB op het goede spoort te krijgen. Anderzijds is de AFM van mening dat Zalm in gebreke is gebleven.''

Ook wijst Vendrik erop dat DNB de benoeming van een stille curator heeft uitgesteld vanwege de benoeming van Zalm tot financieel directeur, terwijl elders wordt vastgesteld dat hij te weinig bevoegdheden had om werkelijk een verschil te kunnen maken. ''Duidelijk lijkt wel dat DNB aan DSB nooit een bankvergunning had mogen geven'', aldus Vendrik.