AMSTERDAM - In een brandbrief eist de Europese privacywerkgroep dat Google onvervaagde Street View-beelden niet 12, maar slechts 6 maanden bewaart. Het Nederlandse CBP zit die werkgroep voor.

De Artikel-29 werkgroep, een koepel van EU-privacytoezichthouders, is zeer verontrust over de privacy van Google Street View. In een brief aan Google, waar diverse media de hand op hebben gelegd, worden diverse aanpassingen geeist aan de straatbeelden.

De Nederlandse directeur van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Jacob Kohnstamm is voorzitter van de werkgroep.

Vertegenwoordiger

De verenigde privacywaakhonden willen een aantal voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat privacygevoelige informatie terechtkomt in Google Street View. Zo moet Google in elk EU-land een vertegenwoordiger aanstellen die zorgt dat de straatbeelden voldoen aan de nationale privacywetgeving.

Ook moet Google vantevoren aankondigen als het beelden gaat verzamelen voor Street View. Dat zou via de lokale of nationale pers moeten worden gecommuniceerd. Vóór de introductie van Street View in Nederland gonste het al van de geruchten over rondrijdende Google-auto's. Vervolgens ging Street View in ons land opeens live, reeds gevuld met Nederlandse beelden.

Zwitserland

Landen als Zwitserland (geen EU-lid) en Duitsland hebben al eerder bezwaar gemaakt tegen Google Street View. Een Duitse minister noemde het eerder deze maand een 'miljoenvoudige schending' van de persoonlijke levenssfeer. Het land zint op maatregelen tegen de Google-dienst.

Naast voorzorgsmaatregelen eist de werkgroep dat Google de onvervaagde beelden die het bezit na 6 maanden weggooit. Nu bewaart Google de niet-gecensureerde beelden 12 maanden in het eigen archief. De werkgroep noemt die bewaartermijn "disproportioneel".

Kwaliteit

Google laat persbureau Bloomberg weten dat het samenwerkt met de Article 29-werkgroep. De zoekmachine werpt echter tegen dat de termijn van 12 maanden noodzakelijk is. Die bewaartermijn is nodig "om de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze kaarten veilig te stellen", aldus Google-jurist Peter Fleischer. Hij geeft daarmee de koppeling aan tussen Street View en Google Maps.

De Artikel-29 werkgroep eiste eind oktober al van Google en andere zoekmachines dat zij zoekopdrachten na maximaal zes maanden moeten verwijderen. Ook moeten logbestanden onomkeerbaar geanonimiseerd of verwijderd worden als ze niet meer gebruikt worden.

Reageren

De grote zoekmachines hebben toen 3 maanden de tijd gekregen om te reageren. Die termijn is nu bijna verlopen. Het is onbekend of Google inmiddels gereageerd heeft.

Microsoft heeft de bewaartermijn van gegevens door zijn zoekmachine Bing al beperkt in reactie op de eisen van de Artikel-29 werkgroep. Webwereld heeft het CBP gevraagd om een reactie.