De kernwaarden van een onderneming benoemen of bijstellen is hot. De managementartikelen duikelen op internet en in tijdschriften over elkaar. De een zegt het nog beter dan de ander te weten, de meest voorkomende kreet is “We moeten kernwaarden hebben, dat is goed”. De vraag is alleen, voor wie is dat dan goed?

Als je kernwaarden benoemt en je doet er vervolgens niets mee dan zullen de woorden snel verstoffen. Velen onder ons zetten ze alleen in een leuke power point presentatie of ze staan op een grote flip-over in je kamer niets te doen. En zolang “verstoffen” niet een van de kernwaarden in je bedrijf is, voegt het dus helemaal niets toe.

Kernwaarden moet je gebruiken op de juiste momenten om zaken helder te krijgen in de gesprekken die je voert. De gedefinieerde kernwaarden zeggen ook iets als je op internet gezocht wordt, immers het is belangrijk dat de buitenwereld (lees ook: je klanten, leveranciers etc.) weet waar je voor staat.

Kernwaarden

Natuurlijk valt of staat alles met het gegeven dat je er in de onderneming wel iets mee moet doen. De grote vraag is hoe kom je nu tot de kernwaarden van je onderneming?
Strikt genomen weten de meeste eindbeslissers de waarden wel, maar een 10-tal opsommen als zijnde je kernwaarden is wel wat veel van het goede.

Zo kwam ik enig moment in een onderneming waar de eigenaar trots zijn overzicht met kernwaarden liet zien. Het was echt een overzicht en ze voldeden overal aan. Aan mij slechts de vraag of er een dicht bij mij als persoon stond. Ik zou van een andere planeet getransporteerd zijn naar de aarde, als er niet een bij mij in de buurt kwam en dit heb ik de man in kwestie ook uitgelegd.

Gesprek

Teleurgesteld over mijn reactie heeft het hem wel aan het denken gezet, want niet lang daarna vroeg hij me hoe hij dan wel tot de echte kernwaarden van zijn bedrijf kon komen. En hoewel ik dit uit het eerste gesprek al grofweg wist, ben ik met hem het gesprek aangegaan.

Hij heeft veel verteld over zijn onderneming, wat hij belangrijk vond, hoe hij zijn bedrijf sturing gaf, hoe hij met zijn personeel en klanten omging. Een dergelijke sessie heb ik ook met een aantal managers belegd en op de werkvloer heb ik ook nog enkele mensen gesproken. En er zaten een 3-tal kernwaarden bij die overal terugkwamen. Deze waarden typeerde de onderneming en werden met een stuk trots tentoongespreid.

Kernachtig

Kort daarna heb ik het gepresenteerd aan de eigenaar in kwestie en hij was blij met de nieuwe kernwaarden, wat uiteraard helemaal geen nieuwe kernwaarden waren. Ik had in een notendop zijn onderneming kernachtig gedefinieerd.

Zijn bedenkingen had hij nog wel bij het weglaten van “doelgericht” en “resultaatgericht”. Daar heb ik hem nog over uitgelegd dat een onderneming die dat niet is, zo ongeveer gedoemd is te mislukken. Dat waren in mijn ogen dus geen typeringen van zijn onderneming.

Met mijn opmerking dat de onderneming Google ongetwijfeld “creativiteit” in haar kernwaarden heeft, had hij vrede met de 3 kernwaarden die zijn onderneming typeerde. De uitleg die er bij hoort, gebruikt hij nog steeds breed in zijn organisatie. De mensen op werkvloer stonden eigenlijk al die tijd al voor deze waarden.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Wij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwoorden. www.januskizuna.com