Twitter: een medium wordt volwassen

Twitter brengt een ingrijpende verandering teweeg. De nacht waarin het vierde kabinet Balkenende viel, gaat zelfs de geschiedenis in als de Nacht van Twitter. En dat is een signaal dat het medium Twitter volwassen wordt. Maar moet ik er nou ook iets mee?

Door Willem Ezerman | ASI Consulting

Wat Twitter betreft ben ik geen early adopter. Mijn belangrijkste bezwaar tegen Twitter is dat ik geen 'communicatiegat' ervaar en dus geen drang voel om het medium te gaan gebruiken. En toch ben ik er mee bezig.

Kaderen

Aan de hand van het model van Kuebler-Ross kan ik mooi duidelijk maken hoe ik deze verandering ervaar en hoe ik er mee omga.

kubler ross

Het idee achter het model van Kuebler-Ross is dat een mens bij een verandering een vast proces doorloopt dat begint met ontkenning en dan via weerstand en verkenning naar acceptatie en integratie loopt. Ik gebruik het model zelf vaak bij trainingen en veranderprocessen binnen organisaties, en met veel succes.

Het proces

Er is een verandering in de omgeving maar dit dringt nog niet door. Vandaar de naar ontkenningsfase. Hierdoor is van de eerste fase van het proces is weinig aan mensen te merken: het gebeurt in hun hoofd. Op een gegeven moment in 2009 kwam Twitter, maar negeerde ik het fenomeen.

In de weerstandsfase dringt de verandering door. Mensen gaan klagen en proberen de oude situatie te herstellen. Toen Twitter bij mij doordrong, ergerde ik me rot aan de oppervlakkige communicatie-uitingen die er mee worden gedaan. Tegelijkertijd voelde ik de druk om Twitter ook te gaan gebruiken.

Weerstand

In de volgende fase dringt het besef door dat de oude situatie niet meer terugkomt en wordt voorzichtig overgegaan tot verkenning van de nieuwe situatie. Ik bevind me momenteel in deze fase: mijn weerstand er nog steeds, maar door de gebeurtenissen van afgelopen weekend begin ik me toch te interesseren voor Twitter.

Want in die nacht dat het kabinet viel zag ik een bepaald gebruik van het medium dat mij aansprak. Mensen in en buiten het debat wisselden direct informatie uit en steunden en inspireerden elkaar. Twitter kan zorgen voor sociale binding en sociale cohesie, en dat raakte me.

Vanzelf door naar acceptatie

Als je door de fase van weerstand en verkenning heengaat, ben je eigenlijk bezig de waarde van de verandering te toetsen aan je eigen standaarden en aan de meerwaarde die de verandering kan hebben. Als je dit goed doet, incorporeer je de verandering eigenlijk als vanzelf in je manier van denken en doen en is de acceptatie een feit.

De toekomst

Volgens het model zou het dus zo moeten zijn dat ik binnenkort Twitter. Maar op dit moment weet ik dat nog niet, en daarom is het even afwachten of ik een late adopter word. Het is in ieder geval wel zo dat Twitter binnen no time een algemeen geaccepteerd sociaal medium is geworden.

Willen Ezerman is consultant bij ASI Consulting

Tip de redactie