DEN HAAG - De productie van duurzame elektriciteit is in 2009 fors gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek woensdag dat bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik 'groen' is.

De productie van duurzame elektriciteit stijgt al een aantal jaren. In 2008 was 7,5 procent van het elektriciteitsverbruik duurzaam. Een jaar daarvoor was dat 6 procent. Duurzame elektriciteit wordt opgewekt met windenergie, waterkracht en zonne-energie en gehaald uit biomassa.

De overheid heeft als beleidsdoelstelling dat in 2010 9 procent van het elektriciteitsverbruik afkomstig is uit duurzame bronnen.

Wind

Windenergie was goed voor 45 procent van de duurzame elektriciteitsproductie. In 2009 waaide het minder hard dan in 2008. Desondanks produceerden de ruim tweeduizend windturbines ongeveer 8 procent meer.

Na wind, wordt de meeste groene stroom opgewekt door het verbranden of vergisten van biomassa zoals afvalhout, huishoudelijk afval en mest.