Hoogste tijd voor een verplichtingenstelsel

De urgentie om een stelsel van verplichtingen met betrekking tot initiatieven op het gebied van duurzaamheid in te voeren, neemt toe. Het bedrijfsleven is er klaar voor.

Door Fred Klaassen - PricewaterhouseCoopers


Tot nu toe heeft de overheid het gebruik van duurzame energie vooral met subsidies proberen te verhogen. Het verstrekken van subsidies loopt echter via de begrotingen en is mede daarom kwetsbaar voor politieke verandering en budgettaire druk.

Inmiddels is wel duidelijk dat op deze manier de geformuleerde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid niet worden gehaald. De roep om meer verplichtingen vanuit de overheid klinkt harder en harder.


Gedragsverandering

Op deze plek heb ik dat al eerder geconcludeerd. Recent onderzoek onder 700 beleidsbepalers op het gebied van duurzaamheid uit vijftien landen bevestigt deze wens alleen maar. Initiatieven tot gedragsverandering met betrekking tot de klimaatproblematiek moeten vanuit de overheid komen, zingen de ondervraagden bijna in koor.


Een mix van boetes en beloningen is volgens het merendeel de beste manier om dit te bewerkstelligen. Een stelsel van verplichtingen levert inderdaad voor zowel de overheid als bedrijven veel meer eenduidigheid op ten aanzien van verantwoordelijkheden en gelijke speelvelden. Daar hoort bij dat de overheid zorg draagt voor het juiste investeringsklimaat. Helderheid in en afdwingbaarheid van financiële regelingen en vergunningensystematiek is hierbij noodzakelijk.


Politiek

Dit is wederom een sterke boodschap aan de politieke leiders die worstelen met een wereldwijd beleid. Er is voor verplichtingen, beloningen, emissiehandel en zelfs CO2-belasting een draagvlak in het bedrijfsleven. Dus politici, grijp deze kans!
 

Fred Klaassen is partner bij PricewaterhouseCoopers en verantwoordelijk voor de Renewable Energy Group.

Tip de redactie